ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
12.5k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در دنیا

65,533 ملک در
275,000 €
مساحت کل: 112 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
376,000 €
مساحت کل: 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
515,000 €
مساحت کل: 39 متر مربع1 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل: 123 متر مربعمساحت زمین: 154 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,550,000 €
مساحت کل: 534 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 553 متر مربعمساحت زمین: 553 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
865,000 €
مساحت کل: 144 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل: 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل: 415 متر مربعمساحت زمین: 1,440 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
640,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
850,000 €
مساحت کل: 184 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
530,000 €
مساحت کل: 3,000 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل: 470 متر مربعمساحت زمین: 1,259 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
746,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
578,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
645,000 €
مساحت کل: 350 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
693,000 €
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
699,000 €
مساحت کل: 84 متر مربع4 اتاق خواب
2,550,000 €
مساحت کل: 733 متر مربعمساحت زمین: 1,235 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
189,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
720,000 €
مساحت کل: 168 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,095,000 €
مساحت کل: 2,042 متر مربعمساحت زمین: 2,042 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
671,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
100-76 در 65533 مورد, صفحه 4 در 2622
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از