همه موارد
133k – 27.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در امارات متحده عربی

215 ملک در
$142,000 از
ساخت 2021در جمع 600 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
$363,000 از
سال ساخت: 2022.IIدر جمع 240 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$461,000 از
ساخت 2017در جمع 470 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$1,526,000 از
در جمع 277 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$271,000
مساحت کل 52 متر مربع1 حمام جداگانه
3 weeks ago
$272,000 از
ساخت 2021در جمع 283 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
$241,000 از
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 85 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$560,000 از
سال ساخت: 2025در جمع 432 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$117,000 از
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 143 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
$657,000 از
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 85 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$247,000 از
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 592 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$412,000 از
سال ساخت: 2025در جمع 71 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$4,006,000
مساحت کل 778 متر مربع5 اتاق خواب
$226,000 از
سال ساخت: 2024در جمع 849 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$317,000 از
ساخت 2020در جمع 131 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$222,000 از
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 381 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
درخواست قیمت
مساحت کل 51 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$303,000 از
ساخت 2019در جمع 324 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 days ago
$1,933,000 از
ساخت 2019در جمع 42 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$518,000 از
سال ساخت: 2025در جمع 179 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
$1,301,000 از
ساخت 2019در جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$290,000 از
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 304 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
$298,000 از
ساخت 2019در جمع 560 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 days ago
25-1 در 215 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5% شروع درصد رهن از