همه موارد
90k – 27.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در امارات متحده عربی

282 ملک در
From $108,000
سود آوری 9.0%سال ساخت: 2026.Iدر جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $449,000
ساخت 2021در جمع 283 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $1,993,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 123 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From $239,000
ساخت 2021در جمع 560 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $453,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 343 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From $477,000
ساخت 2017در جمع 470 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $560,000
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $487,000
سال ساخت: 2025در جمع 179 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $404,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 1496 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $625,000
سال ساخت: 2025در جمع 71 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $458,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $669,000
ساخت 2022در جمع 240 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $300,000
در جمع 1200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $230,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 377 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $174,000
ساخت 2018در جمع 34 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $161,000
ساخت 2021در جمع 1881 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $126,000
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 261 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $548,000
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 304 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $853,000
ساخت 2021در جمع 600 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $325,000
ساخت 2019در جمع 324 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $332,000
ساخت 2019در جمع 560 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$538,000
مساحت کل 121 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From $322,000
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 143 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$403,000
مساحت کل 82 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$159,000
مساحت کل 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
25-1 در 282 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • اقساط بدون بهره