104k – 13.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آلمان

552 ملک در
340,000 €
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
139,000 €
مساحت کل: 19 متر مربعمساحت زمین: 4,112 متر مربع1 حمام جداگانه
209,000 €
مساحت کل: 27 متر مربع
245,000 €
مساحت کل: 49 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
549,000 €
مساحت کل: 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
324,000 €
مساحت کل: 43 متر مربع
293,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
362,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
520,000 €
مساحت کل: 77 متر مربع
810,000 €
مساحت کل: 125 متر مربعمساحت زمین: 18 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,274,000 €
مساحت کل: 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
639,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل: 179 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
640,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,950,000 €
مساحت کل: 225 متر مربعمساحت زمین: 321 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
479,000 €
مساحت کل: 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
840,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب
406,000 €
مساحت کل: 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
602,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
918,000 €
مساحت کل: 149 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 552 مورد, صفحه 1 در 22
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از