116k – 6.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در مجارستان

1,762 ملک در
441,000 $
مساحت کل: 475 متر مربعمساحت زمین: 689 متر مربع
341,000 $
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 576 متر مربع6 حمام جداگانه
281,000 $
مساحت کل: 360 متر مربعمساحت زمین: 640 متر مربع
250,000 $
مساحت کل: 182 متر مربعمساحت زمین: 830 متر مربع
365,000 $
مساحت کل: 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
281,000 $
مساحت کل: 60 متر مربع2 اتاق خواب
489,000 $
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
698,000 $
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 668 متر مربع
198,000 $
مساحت کل: 98 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
128,000 $
مساحت کل: 85 متر مربع3 اتاق خواب
489,000 $
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
259,000 $
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
198,000 $
مساحت کل: 79 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
338,000 $
مساحت کل: 289 متر مربع
116,000 $
مساحت کل: 55 متر مربع2 اتاق خواب
141,000 $
مساحت کل: 55 متر مربع2 اتاق خواب
224,000 $
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب
280,000 $
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
179,000 $
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 729 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
433,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
324,000 $
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 1,060 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
517,000 $
مساحت کل: 161 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
228,000 $
مساحت کل: 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
349,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
408,000 $
مساحت زمین: 1,500 متر مربع1 اتاق خواب8 حمام جداگانه
25-1 در 1762 مورد, صفحه 1 در 71
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از