158k – 6.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در مجارستان

1,784 ملک در
430,000 $
مساحت کل: 475 متر مربعمساحت زمین: 689 متر مربع
332,000 $
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 576 متر مربع6 حمام جداگانه
273,000 $
مساحت کل: 360 متر مربعمساحت زمین: 640 متر مربع
244,000 $
مساحت کل: 182 متر مربعمساحت زمین: 830 متر مربع
355,000 $
مساحت کل: 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
273,000 $
مساحت کل: 60 متر مربع2 اتاق خواب
476,000 $
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
697,000 $
مساحت کل: 122 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
679,000 $
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 668 متر مربع
193,000 $
مساحت کل: 98 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
252,000 $
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
329,000 $
مساحت کل: 289 متر مربع
218,000 $
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب
221,000 $
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 729 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
422,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
315,000 $
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 1,060 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
503,000 $
مساحت کل: 161 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
222,000 $
مساحت کل: 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
340,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
397,000 $
مساحت زمین: 1,500 متر مربع1 اتاق خواب8 حمام جداگانه
213,000 $
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 490 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام جداگانه
200,000 $
مساحت کل: 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
222,000 $
مساحت کل: 223 متر مربعمساحت زمین: 930 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
151,000 $
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1784 مورد, صفحه 1 در 72
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از