املاک فروشی در جمهوری چک

1,906 ملک در
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 2, پراگ, جمهوری چک
122,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 6, پراگ, جمهوری چک
515,000 €
مساحت کل: 142 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 9, پراگ, جمهوری چک
157,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 10, پراگ, جمهوری چک
219,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 10, پراگ, جمهوری چک
218,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 9, پراگ, جمهوری چک
119,000 €
مساحت کل: 26 متر مربع1 اتاق خواب
املاک فروشی در جمهوری چک. ویلا – Praha 6, پراگ, جمهوری چک
965,000 €
مساحت کل: 189 متر مربعمساحت زمین: 560 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 1, پراگ, جمهوری چک
533,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 5, پراگ, جمهوری چک
343,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 5, پراگ, جمهوری چک
169,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 2, پراگ, جمهوری چک
277,000 €
مساحت کل: 69 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در جمهوری چک. آپارتمان – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
249,000 €
مساحت کل: 63 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
12-1 در 1906 مورد, صفحه 1 در 159
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
    با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
    ارسال درخواست
    • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
    • کمک برای اخذ اجازه اقامت
    • 2.5% شروع درصد رهن از