• more ...
 • بالی, اندونزی
همه موارد
26.4k – 10.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در بالی

396 ملک در
From $363,000
ساخت 2021در جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $458,000
در جمع 165 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $178,000
در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $211,000
سود آوری 10.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 53 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $560,000
در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $592,000
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2025.Iدر جمع 47 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $212,000
سود آوری 13.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 62 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $2,872,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $514,000
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
$586,000
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$136,000
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 195 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$175,000
مساحت کل 602 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$234,000
مساحت کل 82 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$610,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$575,000
مساحت کل 302 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع3 اتاق خواب
4 weeks ago
$302,000
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$850,000
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 430 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$1,158,000
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$656,000
مساحت کل 491 متر مربعمساحت زمین: 370 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$180,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$2,696,000
مساحت کل 685 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$483,000
مساحت کل 167 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$98,000
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$2,005,000
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 1,352 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$850,000
مساحت کل 202 متر مربع2 اتاق خواب
4 weeks ago
25-1 در 396 مورد, صفحه 1 در 16
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Iuliia Korshunova
Iuliia Korshunova
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از