• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
جستجو
نوع دارایی
 • مسکونی
 • املاک و مستغلات
 • کلیه املاک تجاری 1
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • دفتر
 • آپارتمان
 • خوابگه دانشجویی
 • خانه سالمندان
 • یک گروه واحد مسکونی
 • هتل 1
 • اتاق هتل
 • انبار
 • کارگاه تولیدی
 • پارکینگ
 • پمپ بنزین
 • مرکز تجاری
 • رستوران
 • ساختمان دفاتر تجاری
 • دفتر
 • پروژه سرمایه گذاری
 • تاکستان
 • Investment land

املاک فروشی در Bali

30 ملک در
املاک فروشی در Bali. هتل – Bali, اندونزی
3,000,000 $
مساحت کل: 2,476 متر مربعسود آوری: 6.0 %
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
340,000 $
مساحت کل: 435 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
240,000 $
مساحت کل: 210 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
714,000 $
مساحت زمین: 460 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
275,000 $
مساحت کل: 340 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
440,000 $
مساحت کل: 210 متر مربعمساحت زمین: 461 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی
330,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
330,000 $
مساحت کل: 350 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
595,000 $
مساحت کل: 255 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
690,000 $
مساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
1,750,000 $
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 1,750 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
1,850,000 $
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Bali, اندونزی
1,100,000 $
مساحت کل: 732 متر مربعمساحت زمین: 840 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Mengwi, Bali, اندونزی
2,200,000 $
مساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
789,000 $
مساحت کل: 380 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
329,000 $
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
1,600,000 $
مساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی
195,000 $
مساحت کل: 195 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
850,000 $
مساحت کل: 600 متر مربع
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
500,000 $
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
316,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
488,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
450,000 $
مساحت کل: 303 متر مربعمساحت زمین: 615 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
245,000 $
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی
295,000 $
مساحت زمین: 267 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Kerobokan, Bali, اندونزی
800,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 455 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – North Kuta, Bali, اندونزی
359,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
595,000 $
مساحت کل: 255 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
564,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 620 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Bali. ویلا – Seminyak, Bali, اندونزی
346,000 $
مساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت