• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
65k – 74.8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در دنیا

33,286 ملک در
263,000 €
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
55,000 €
مساحت کل: 32 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل: 62 متر مربع
137,000 €
مساحت کل: 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
168,000 €
مساحت کل: 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع
460,000 €
مساحت کل: 49 متر مربع1 حمام جداگانه
329,000 €
مساحت کل: 41 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
105,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل: 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
300,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب
45,000 €
مساحت کل: 24 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
95,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع
70,000 €
مساحت کل: 40 متر مربع1 حمام جداگانه
519,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
189,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
305,000 €
مساحت کل: 36 متر مربع1 حمام جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل: 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع
160,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 حمام جداگانه
84,000 €
مساحت کل: 30 متر مربع1 حمام جداگانه
532,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
47,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
58,000 €
مساحت کل: 29 متر مربع1 حمام جداگانه
25-1 در 33286 مورد, صفحه 1 در 1332
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از