35k – 20M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در یونان

12,289 ملک در
املاک فروشی در یونان. ویلا – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
270,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
80,000 €
مساحت کل: 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – خانیا, Chania, کرت, یونان
120,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
110,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
100,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
135,000 €
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
190,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
72,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
85,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – کرت, یونان
75,000 €
مساحت کل: 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان
105,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
135,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
145,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
300,000 €
مساحت کل: 116 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. دو خانه بهم متصل – Rethimnon, کرت, یونان
95,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان
230,000 €
مساحت کل: 123 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. دو خانه بهم چسبیده – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
140,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
315,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. دو خانه بهم متصل – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
250,000 €
مساحت کل: 172 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
290,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان
90,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
130,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
250,000 €
مساحت کل: 170 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
110,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در یونان. آپارتمان – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
85,000 €
مساحت کل: 65 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 12289 مورد, صفحه 1 در 492
مشاوره رایگان در مورد املاک
مهرداد Haledi
مهرداد Haledi
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از