35k – 20M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در یونان

11,748 ملک در
املاک مسکونی فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
150,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
80,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. ویلا – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
270,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – خانیا, Chania, کرت, یونان
120,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
100,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
190,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
72,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
85,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – کرت, یونان
75,000 €
مساحت کل: 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان
105,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
98,000 €
مساحت کل: 34 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
135,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
145,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
300,000 €
مساحت کل: 116 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. دو خانه بهم متصل – Rethimnon, کرت, یونان
95,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان
230,000 €
مساحت کل: 123 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. دو خانه بهم چسبیده – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
140,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
315,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. دو خانه بهم متصل – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
250,000 €
مساحت کل: 172 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. دو خانه بهم چسبیده – کاساندرا, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
290,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – Rethimno, کرت, یونان
180,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان
90,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان
130,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
250,000 €
مساحت کل: 170 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در یونان. آپارتمان – سالونیک, Administration of Macedonia and Thrace, یونان
110,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 11748 مورد, صفحه 1 در 470
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از