82k – 30M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در پوکت

384 ملک در
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان کاندو – پوکت, تایلند
312,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان کاندو – Patong Beach, پوکت, تایلند
83,000 $
مساحت کل: 29 متر مربع1 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – پوکت, تایلند
2,655,000 $
مساحت کل: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. زمین تجاری – پوکت, تایلند
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 2,160 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – پوکت, تایلند
555,000 $
مساحت کل: 457 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Patong Beach, پوکت, تایلند
1,109,000 $
مساحت کل: 354 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. دو خانه بهم متصل – پوکت, تایلند
107,000 $
مساحت کل: 125 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند
100,000 $
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Patong Beach, پوکت, تایلند
3,972,000 $
مساحت کل: 1,900 متر مربع1 اتاق خواب7 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند
117,000 $
مساحت کل: 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند
225,000 $
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – Kathu, پوکت, تایلند
219,000 $
مساحت کل: 178 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند
184,000 $
مساحت کل: 68 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند
100,000 $
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Nai Harn, Rawai, پوکت, تایلند
472,000 $
مساحت کل: 497 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Rawai, پوکت, تایلند
1,771,000 $
مساحت کل: 600 متر مربع1 اتاق خواب7 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند
2,600,000 $
مساحت کل: 846 متر مربع1 اتاق خواب6 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Chalong, پوکت, تایلند
543,000 $
مساحت کل: 400 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. دو خانه بهم متصل – Rawai, پوکت, تایلند
300,000 $
مساحت کل: 230 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. آپارتمان – پوکت, تایلند
443,000 $
مساحت کل: 157 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Nai Harn, Rawai, پوکت, تایلند
829,000 $
مساحت کل: 520 متر مربع1 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند
2,500,000 $
مساحت کل: 846 متر مربع1 اتاق خواب6 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Chalong, پوکت, تایلند
200,000 $
مساحت کل: 221 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Nai Harn, Rawai, پوکت, تایلند
1,057,000 $
مساحت کل: 800 متر مربع1 اتاق خواب7 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پوکت. ویلا – Chalong, پوکت, تایلند
169,000 $
مساحت کل: 127 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 384 مورد, صفحه 1 در 16
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 8.75% شروع درصد رهن از