• more ...
 • پوکت, تایلند
همه موارد
81k – 30M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در Kamala

1,230 ملک در
From $118,000
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From $162,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$815,000
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
From $105,000
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$205,000
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$1,480,000
مساحت کل 465 متر مربعمساحت زمین: 403 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
From $108,000
ساخت 2022در جمع 77 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $100,000
سود آوری 8.0% ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$315,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From $790,000
ساخت 2022در جمع 11 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$1,970,000
مساحت کل 324 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$1,660,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 2,167 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
$710,000
مساحت کل 171 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$745,000
مساحت کل 127 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$1,850,000
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$1,800,000
مساحت کل 311 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$250,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب
$257,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$270,000
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 258 متر مربع3 اتاق خواب
$310,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$242,000
مساحت کل 133 متر مربعمساحت زمین: 94 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$104,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$118,000
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$354,000
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$269,000
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 1230 مورد, صفحه 1 در 49
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت