• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
62k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در دنیا

32,267 ملک در
270,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
300,000 €
مساحت کل: 116 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 4,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
249,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
160,000 €
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
125,000 €
مساحت کل: 187 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
400,000 €
مساحت کل: 160 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
530,000 €
مساحت زمین: 240 متر مربع
135,000 €
مساحت کل: 247 متر مربعمساحت زمین: 769 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
800,000 €
مساحت زمین: 170 متر مربع
800,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
230,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
170,000 €
مساحت زمین: 80 متر مربع
185,000 €
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
290,000 €
مساحت زمین: 80 متر مربع
430,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
85,000 €
مساحت کل: 62 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل: 97 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 32268 مورد, صفحه 1 در 1291
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از