157k – 17.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در ماربلا

794 ملک در
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 350,000 €
350,000 €
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 340,000 €
340,000 €
مساحت کل: 141 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل: 112 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل: 553 متر مربعمساحت زمین: 553 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 795,000 €
795,000 €
مساحت کل: 184 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,480,000 €
1,480,000 €
مساحت کل: 318 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل: 1,023 متر مربعمساحت زمین: 2,033 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
زمین تجاری – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 350,000 €
350,000 €
مساحت زمین: 1,378 متر مربع
پنت‌هاوس ها – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 217,000 €
217,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 179,000 €
179,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 1,648 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 4,400,000 €
4,400,000 €
مساحت کل: 667 متر مربعمساحت زمین: 1,117 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل: 1,012 متر مربعمساحت زمین: 821 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 5,950,000 €
5,950,000 €
مساحت کل: 1,176 متر مربعمساحت زمین: 3,184 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل: 737 متر مربعمساحت زمین: 3,081 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 1,518 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 6,950,000 €
6,950,000 €
مساحت کل: 1,138 متر مربعمساحت زمین: 3,864 متر مربع8 اتاق خواب9 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل: 850 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 2,990,000 €
2,990,000 €
مساحت کل: 918 متر مربعمساحت زمین: 1,365 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,050,000 €
1,050,000 €
مساحت کل: 293 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل: 404 متر مربعمساحت زمین: 1,231 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل: 558 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 5,300,000 €
5,300,000 €
مساحت کل: 992 متر مربعمساحت زمین: 3,833 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 975,000 €
975,000 €
مساحت کل: 183 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 794 مورد, صفحه 1 در 32
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از