105k – 85M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در ماربلا

1,255 ملک در
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. کلبه کوهستانی – ماربلا, اندلس, اسپانیا
1,590,000 €
مساحت کل: 339 متر مربعمساحت زمین: 273 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
350,000 €
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
340,000 €
مساحت کل: 141 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
275,000 €
مساحت کل: 112 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
850,000 €
مساحت کل: 232 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
795,000 €
مساحت کل: 184 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. کاخ – ماربلا, اندلس, اسپانیا
1,480,000 €
مساحت کل: 318 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
2,500,000 €
مساحت کل: 407 متر مربعمساحت زمین: 975 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
4,500,000 €
مساحت کل: 1,023 متر مربعمساحت زمین: 2,033 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. پنت‌هاوس ها – ماربلا, اندلس, اسپانیا
217,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
4,200,000 €
مساحت کل: 960 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
200,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. آپارتمان – ماربلا, اندلس, اسپانیا
179,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
3,700,000 €
مساحت کل: 509 متر مربعمساحت زمین: 3,572 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
5,500,000 €
مساحت کل: 1,130 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
5,950,000 €
مساحت کل: 1,176 متر مربعمساحت زمین: 3,184 متر مربع7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
2,390,000 €
مساحت کل: 500 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
790,000 €
مساحت کل: 328 متر مربعمساحت زمین: 548 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
2,200,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 1,648 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
2,900,000 €
مساحت کل: 331 متر مربعمساحت زمین: 1,880 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
1,899,000 €
مساحت کل: 246 متر مربعمساحت زمین: 1,034 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در ماربلا. ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا
6,950,000 €
مساحت کل: 1,069 متر مربعمساحت زمین: 5,200 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1255 مورد, صفحه 1 در 50
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از