• more ...
 • لندن, بریتانیا
همه موارد
257k – 51.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در لندن

294 ملک در
Price on request
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
£445,000
مساحت کل 39 متر مربع1 حمام جداگانه
£1,249,000
مساحت کل 100 متر مربع
£553,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£599,000
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£2,600,000
مساحت کل 158 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£580,000
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£748,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£1,470,000
مساحت کل 100 متر مربع
£850,000
مساحت کل 100 متر مربع
£1,750,000
مساحت کل 157 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
£2,500,000
مساحت کل 217 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
£950,000
مساحت کل 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
£1,235,000
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£1,655,000
مساحت کل 94 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£1,100,000
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£645,000
مساحت کل 48 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
£7,800,000
مساحت کل 240 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
£384,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
£892,000
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 46 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
£407,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£391,000
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£485,000
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 294 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2% شروع درصد رهن از