همه موارد
28k – 62M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در تایلند

3,813 ملک در
From $162,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 96 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From $149,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 432 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $105,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
From $297,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$700,000
مساحت کل 348 متر مربعمساحت زمین: 471 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From $166,000
ساخت 2023در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
$1,400,000
مساحت کل 723 متر مربعمساحت زمین: 1,195 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$600,000
مساحت کل 328 متر مربعمساحت زمین: 423 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From $69,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From $471,000
در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
From $958,000
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
From $146,000
ساخت 2023در جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
From $126,000
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $206,000
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $158,000
در جمع 292 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $153,000
سود آوری 5.0%در جمع 191 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $849,000
سال ساخت: 2024در جمع 14 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $115,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
From $107,000
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$207,000
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
From $103,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 173 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
$1,550,000
مساحت کل 465 متر مربعمساحت زمین: 403 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
From $113,000
در جمع 329 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $109,000
ساخت 2022در جمع 77 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $921,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 days ago
25-1 در 3813 مورد, صفحه 1 در 153
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت