1k – 25M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

4,398 ملک در
ملک دنیا. ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه
6,400 € هفته ای
5 اتاق خواب9 guests
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
12,500 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
7,600 € هفته ای
مساحت کل: 350 متر مربع4 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
20,400 € هفته ای
مساحت کل: 650 متر مربعمساحت زمین: 11,806 متر مربع7 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
7,000 € هفته ای
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
6,400 € هفته ای
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
30,000 € هفته ای
مساحت کل: 2,253 متر مربعمساحت زمین: 13,000 متر مربع8 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
14,000 € هفته ای
مساحت کل: 630 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
11,400 € هفته ای
مساحت کل: 3,500 متر مربع4 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 320 متر مربعمساحت زمین: 3,200 متر مربع6 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 420 متر مربعمساحت زمین: 2,526 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 160 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Californie — Pezou, Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 750 متر مربع9 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 1,033 متر مربع4 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 240 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
10,700 € هفته ای
مساحت کل: 390 متر مربعمساحت زمین: 1,150 متر مربع7 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 550 متر مربع4 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 1,360 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Vallauris, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع7 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 503 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
10,000 € هفته ای
مساحت کل: 380 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 210 متر مربع5 اتاق خواب
ملک دنیا. دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 120 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 4398 مورد, صفحه 1 در 176
ملک  ·  ملک
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از