1k – 25M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک دنیا

4,492 ملک در
ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 13,400 € هفته ای
13,400 € هفته ای
5 اتاق خواب9 guests
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 12,500 € هفته ای
12,500 € هفته ای
5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
مساحت کل: 630 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 320 متر مربعمساحت زمین: 3,200 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Cannes, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب
ویلا – Cannes, کوت دازور, فرانسه. 13,500 € هفته ای
13,500 € هفته ای
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
ویلا – San Felice Circeo, Latina, لاتزیو, ایتالیا. 4,900 € هفته ای
4,900 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – San Felice Circeo, Latina, لاتزیو, ایتالیا. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
ویلا – Camaiore, توسکانی, ایتالیا. 3,900 € هفته ای
3,900 € هفته ای
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 13,000 € هفته ای
13,000 € هفته ای
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه9 guests
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 5,500 € هفته ای
5,500 € هفته ای
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 5,500 € هفته ای
5,500 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه11 guests
ویلا – S'Agaró, کاتالونیا, اسپانیا. 6,800 € هفته ای
6,800 € هفته ای
مساحت کل: 320 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه8 guests
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 12,500 € هفته ای
12,500 € هفته ای
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Lloret de Mar, کاتالونیا, اسپانیا. 4,800 € هفته ای
4,800 € هفته ای
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه10 guests
ویلا – ماربلا, اندلس, اسپانیا. 4,500 € هفته ای
4,500 € هفته ای
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 12,500 € هفته ای
12,500 € هفته ای
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه12 guests
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 13,200 € هفته ای
13,200 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 9,100 € هفته ای
9,100 € هفته ای
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 13,300 € هفته ای
13,300 € هفته ای
مساحت کل: 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه10 guests
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 9,400 € هفته ای
9,400 € هفته ای
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه8 guests
ویلا – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 5,400 € هفته ای
5,400 € هفته ای
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه8 guests
25-1 در 4492 مورد, صفحه 1 در 180
ملک  ·  ملک
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از