نوع دارایی

املاک فروشی در برلین

389 ملک در
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
183,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
166,000 €
مساحت کل: 39 متر مربع
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
357,000 €
مساحت کل: 69 متر مربع
املاک فروشی در برلین. آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان
293,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
215,000 €
مساحت کل: 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
224,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. بخرید و اجاره دهید – برلین, آلمان
180,000 €
مساحت کل: 27 متر مربع
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
539,000 €
مساحت کل: 97 متر مربع
املاک فروشی در برلین. آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان
279,000 €
مساحت کل: 62 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان
576,000 €
مساحت کل: 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
709,000 €
مساحت کل: 109 متر مربع
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
396,000 €
مساحت کل: 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – Schöneberg, برلین, آلمان
273,000 €
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
593,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. فروشگاه – برلین, آلمان
3,200,000 €
مساحت کل: 482 متر مربعسود آوری: 4.8 %
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
315,000 €
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
918,000 €
مساحت کل: 149 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – Schöneberg, برلین, آلمان
560,000 €
مساحت کل: 106 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان
285,000 €
مساحت کل: 41 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. آپارتمان – Kreuzberg, برلین, آلمان
280,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان
668,000 €
مساحت کل: 122 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان
647,000 €
مساحت کل: 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. آپارتمان – برلین, آلمان
427,000 €
مساحت کل: 117 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان
428,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در برلین. پنت‌هاوس ها – Schöneberg, برلین, آلمان
887,000 €
مساحت کل: 136 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 389 مورد, صفحه 1 در 16
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
    با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
    ارسال درخواست
    • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
    • کمک برای اخذ اجازه اقامت
    • 1.5% شروع درصد رهن از