• еще ...
 • فرانکفورت, Hessen, آلمان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
259k – 4.3M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در فرانکفورت

29 ملک در
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
732,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
590,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
650,000 €
مساحت کل: 146 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
530,000 €
مساحت کل: 118 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
381,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
665,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,105,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان کاندو – فرانکفورت, Hessen, آلمان
898,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
415,000 €
مساحت کل: 58 متر مربعمساحت زمین: 13,049 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
2,695,000 €
مساحت کل: 284 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
259,000 €
مساحت کل: 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
878,000 €
مساحت کل: 121 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
283,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
630,000 €
مساحت کل: 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
550,000 €
مساحت کل: 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
770,000 €
مساحت کل: 109 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. پنت‌هاوس ها – فرانکفورت, Hessen, آلمان
3,950,000 €
مساحت کل: 326 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان کاندو – فرانکفورت, Hessen, آلمان
973,000 €
مساحت کل: 108 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان کاندو – فرانکفورت, Hessen, آلمان
3,734,000 €
مساحت کل: 222 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان کاندو – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,242,000 €
مساحت کل: 122 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,644,000 €
مساحت کل: 168 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,152,000 €
مساحت کل: 153 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,609,000 €
مساحت کل: 172 متر مربع
املاک فروشی در فرانکفورت. ویلا – فرانکفورت, Hessen, آلمان
4,250,000 €
مساحت کل: 490 متر مربعمساحت زمین: 540 متر مربع6 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,480,000 €
مساحت کل: 164 متر مربعمساحت زمین: 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,400,000 €
مساحت کل: 147 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان
915,000 €
مساحت کل: 133 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان
529,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در فرانکفورت. ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
1,090,000 €
مساحت کل: 134 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مشاوره رایگان در مورد املاک
مهرداد Haledi
مهرداد Haledi
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از