• еще ...
 • فرانکفورت, Hessen, آلمان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
165k – 4.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در فرانکفورت

54 ملک در
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 732,000 €
732,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع4 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 650,000 €
650,000 €
مساحت کل: 146 متر مربع4 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 530,000 €
530,000 €
مساحت کل: 118 متر مربع3 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 665,000 €
665,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 1,105,000 €
1,105,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 898,000 €
898,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 415,000 €
415,000 €
مساحت کل: 58 متر مربعمساحت زمین: 13,049 متر مربع
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 2,695,000 €
2,695,000 €
مساحت کل: 284 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 457,000 €
457,000 €
مساحت کل: 49 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 264,000 €
264,000 €
مساحت کل: 29 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 197 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 793,000 €
793,000 €
مساحت کل: 92 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 581,000 €
581,000 €
مساحت کل: 63 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 393,000 €
393,000 €
مساحت کل: 51 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 593,000 €
593,000 €
مساحت کل: 77 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 178,000 €
178,000 €
مساحت کل: 20 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 1,079,000 €
1,079,000 €
مساحت کل: 133 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 625,000 €
625,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 353,000 €
353,000 €
مساحت کل: 43 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 279,000 €
279,000 €
مساحت کل: 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 3,550,000 €
3,550,000 €
مساحت کل: 347 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 3,455,000 €
3,455,000 €
مساحت کل: 185 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 770,000 €
770,000 €
مساحت کل: 109 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فرانکفورت, Hessen, آلمان. 165,000 €
165,000 €
مساحت کل: 20 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 54 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از