135k – 15M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در بارسلون

826 ملک در
195,000 €
مساحت کل: 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
390,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
465,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
355,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
480,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
475,000 €
مساحت کل: 74 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
605,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
900,000 €
مساحت کل: 144 متر مربع4 اتاق خواب
545,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
630,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
795,000 €
مساحت کل: 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,800,000 €
مساحت کل: 480 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
368,000 €
مساحت کل: 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
640,000 €
مساحت کل: 124 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 127 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,365,000 €
مساحت کل: 226 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
405,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
806,000 €
مساحت کل: 144 متر مربع4 اتاق خواب
342,000 €
مساحت کل: 98 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
995,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,520,000 €
مساحت کل: 749 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,100,000 €
مساحت کل: 390 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل: 944 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام جداگانه
975,000 €
مساحت کل: 345 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 826 مورد, صفحه 1 در 33
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از