• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 50M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

قصر فروشی در دنیا

59 ملک در
6,000,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 1,355 متر مربعمساحت زمین: 17,000 متر مربع11 اتاق خواب11 حمام جداگانه
1,870,000 €
مساحت کل: 835 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,690,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 100,000 متر مربع8 اتاق خواب
2,830,000 €
مساحت کل: 1,500 متر مربع9 اتاق خواب
1,980,000 €
مساحت کل: 1,100 متر مربع8 اتاق خواب
3,150,000 €
مساحت کل: 1,500 متر مربع8 اتاق خواب
1,260,000 €
مساحت کل: 1,587 متر مربع22 اتاق خواب
1,908,000 €
مساحت کل: 722 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع11 اتاق خواب
9,000,000 €
مساحت کل: 386 متر مربعمساحت زمین: 6,200 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
898,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع9 اتاق خواب
980,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 230,000 متر مربع8 اتاق خواب
1,375,000 €
مساحت کل: 615 متر مربعمساحت زمین: 57,600 متر مربع11 اتاق خواب
2,300,000 €
مساحت کل: 550 متر مربعمساحت زمین: 50,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,975,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع10 اتاق خواب
3,179,000 €
مساحت کل: 2,339 متر مربعمساحت زمین: 90,000 متر مربع51 اتاق خواب
1,450,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربع8 اتاق خواب
2,400,000 €
مساحت کل: 1,250 متر مربعمساحت زمین: 200,000 متر مربع15 اتاق خواب
1,470,000 €
مساحت کل: 1,200 متر مربعمساحت زمین: 130,000 متر مربع20 اتاق خواب
3,000,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 4,100 متر مربع4 اتاق خواب
2,500,000 €
مساحت کل: 750 متر مربع10 اتاق خواب
2,515,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 90,000 متر مربع15 اتاق خواب
1,995,000 €
مساحت کل: 650 متر مربعمساحت زمین: 160,000 متر مربع8 اتاق خواب
1,390,000 €
مساحت کل: 960 متر مربعمساحت زمین: 160,000 متر مربع7 اتاق خواب
25-1 در 59 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از