• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
170k – 50M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

قصر فروشی در دنیا

145 ملک در
1,795,000 €
مساحت کل: 762 متر مربعمساحت زمین: 3,931 متر مربع15 اتاق خواب2 حمام جداگانه
5,260,000 €
مساحت کل: 1,400 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع12 اتاق خواب12 حمام جداگانه
6,000,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 1,355 متر مربعمساحت زمین: 17,000 متر مربع11 اتاق خواب11 حمام جداگانه
1,870,000 €
مساحت کل: 835 متر مربعمساحت زمین: 1,700 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,398,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 30,000 متر مربع10 اتاق خواب
2,830,000 €
مساحت کل: 1,500 متر مربع9 اتاق خواب
1,690,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 100,000 متر مربع8 اتاق خواب
3,150,000 €
مساحت کل: 1,500 متر مربع8 اتاق خواب
1,980,000 €
مساحت کل: 1,100 متر مربع8 اتاق خواب
1,260,000 €
مساحت کل: 1,587 متر مربع22 اتاق خواب
639,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 17,908 متر مربع6 اتاق خواب
15,800,000 €
مساحت کل: 2,100 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام جداگانه
9,000,000 €
مساحت کل: 386 متر مربعمساحت زمین: 6,200 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
898,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع9 اتاق خواب
2,304,000 €
مساحت کل: 800 متر مربعمساحت زمین: 130,000 متر مربع7 اتاق خواب
440,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب
3,900,000 €
مساحت کل: 2,200 متر مربعمساحت زمین: 47,000 متر مربع28 اتاق خواب
2,300,000 €
مساحت کل: 550 متر مربعمساحت زمین: 50,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,400,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع10 اتاق خواب
3,179,000 €
مساحت کل: 2,339 متر مربعمساحت زمین: 90,000 متر مربع51 اتاق خواب
1,450,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربع8 اتاق خواب
2,400,000 €
مساحت کل: 1,250 متر مربعمساحت زمین: 200,000 متر مربع15 اتاق خواب
1,378,000 €
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 110,000 متر مربع6 اتاق خواب
25-1 در 145 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از