• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 50M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

قصر فروشی در دنیا

32 ملک در
6,000,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 9,000 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 964 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل: 710 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع8 اتاق خواب14 حمام جداگانه
932,000 €
مساحت کل 845 متر مربعمساحت زمین: 10,255 متر مربع1 اتاق خواب
4,000,000 €
مساحت کل: 4,000 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 10,500 متر مربعمساحت زمین: 8,500 متر مربع82 اتاق خواب18 حمام جداگانه
351,000 €
مساحت کل 12,517 متر مربعمساحت زمین: 12,517 متر مربع1 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 5,000 متر مربعمساحت زمین: 940,000 متر مربع19 اتاق خواب19 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 2,000 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه
545,000 €
مساحت کل: 284 متر مربعمساحت زمین: 17,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
950,000 €
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع
2,200,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 17,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
5,500,000 €
مساحت کل: 700 متر مربعمساحت زمین: 30,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
2,300,000 €
مساحت کل: 3,500 متر مربعمساحت زمین: 40,000 متر مربع
8,300,000 €
مساحت کل: 8,000 متر مربعمساحت زمین: 490,000 متر مربع14 اتاق خواب14 حمام جداگانه
6,000,000 €
مساحت کل 2,452 متر مربعمساحت زمین: 2,239 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
5,000,000 €
مساحت کل: 1,500 متر مربعمساحت زمین: 12,000 متر مربع
995,000 €
مساحت کل 385 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
50,000,000 €
مساحت کل: 3,145 متر مربع
14,000,000 €
مساحت کل 2,642 متر مربعمساحت زمین: 43,485 متر مربع14 حمام جداگانه
10,000,000 €
مساحت کل 1,400 متر مربع
7,500,000 €
مساحت کل: 1,400 متر مربعمساحت زمین: 80,000 متر مربع
15,000,000 €
مساحت کل 5,457 متر مربعمساحت زمین: 788,300 متر مربع20 حمام جداگانه
7,400,000 €
مساحت زمین: 60,000 متر مربع
1,380,000 €
مساحت کل: 1,081 متر مربعمساحت زمین: 20,000 متر مربع8 اتاق خواب17 حمام جداگانه
25-1 در 32 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از