70k – 15M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در Alicante

5,347 ملک در
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
235,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – Alicante, والنسیا, اسپانیا
120,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع3 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Alicante. کلبه کوهستانی – Alicante, والنسیا, اسپانیا
580,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,035 متر مربع8 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
280,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
110,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. پنت‌هاوس ها – Alicante, والنسیا, اسپانیا
880,000 €
مساحت کل: 450 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. کلبه کوهستانی – Alicante, والنسیا, اسپانیا
769,000 €
مساحت کل: 194 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. ویلا – Orihuela Costa, والنسیا, اسپانیا
1,390,000 €
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
153,000 €
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. ویلا – Alicante, والنسیا, اسپانیا
343,000 €
مساحت کل: 174 متر مربعمساحت زمین: 274 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
119,000 €
مساحت کل: 66 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. خانه – Alicante, والنسیا, اسپانیا
165,000 €
مساحت کل: 87 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
270,000 €
مساحت کل: 226 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – Alicante, والنسیا, اسپانیا
165,000 €
مساحت کل: 105 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
140,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
124,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
119,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
349,000 €
مساحت کل: 95 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. ویلا – Pilar de la Horadada, Alicante, والنسیا, اسپانیا
445,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
112,000 €
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
240,000 €
مساحت کل: 107 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
133,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
85,000 €
مساحت کل: 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
77,000 €
مساحت کل: 140 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
390,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 5347 مورد, صفحه 1 در 214
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از