• مسکونی
 • املاک و مستغلات

املاک فروشی در Alicante

5,868 ملک در
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
235,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – Alicante, والنسیا, اسپانیا
120,000 €
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در Alicante. کلبه کوهستانی – Alicante, والنسیا, اسپانیا
580,000 €
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,035 متر مربع8 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
280,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
125,000 €
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
110,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. پنت‌هاوس ها – Alicante, والنسیا, اسپانیا
880,000 €
مساحت کل: 450 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. کلبه کوهستانی – Alicante, والنسیا, اسپانیا
769,000 €
مساحت کل: 194 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
153,000 €
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. ویلا – Alicante, والنسیا, اسپانیا
343,000 €
مساحت کل: 174 متر مربعمساحت زمین: 274 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
119,000 €
مساحت کل: 66 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. خانه – Alicante, والنسیا, اسپانیا
165,000 €
مساحت کل: 87 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
560,000 €
مساحت کل: 164 متر مربعمساحت زمین: 320 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
270,000 €
مساحت کل: 226 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – Alicante, والنسیا, اسپانیا
165,000 €
مساحت کل: 105 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – Alicante, والنسیا, اسپانیا
140,000 €
مساحت کل: 67 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. ویلا – Alicante, والنسیا, اسپانیا
285,000 €
مساحت کل: 128 متر مربعمساحت زمین: 478 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
124,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. ویلا – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
349,000 €
مساحت کل: 95 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
119,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. ویلا – Pilar de la Horadada, Alicante, والنسیا, اسپانیا
445,000 €
مساحت کل: 165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
112,000 €
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
133,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. دو خانه بهم متصل – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
240,000 €
مساحت کل: 107 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Alicante. آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا
85,000 €
مساحت کل: 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 5868 مورد, صفحه 1 در 235
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از