• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

2,416 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
750,000 €
سودمندی
9.2%
درآمد مطلق
68,726 €
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
318,000 €
سودمندی
9.8%
درآمد مطلق
31,200 €
منظقه
106 متر مربع
سال ساخت
497,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
18,149 €
منظقه
96 متر مربع
سال ساخت
2019
476,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
19,706 €
منظقه
75 متر مربع
سال ساخت
2019
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
930 متر مربع
سال ساخت
1970
3,990,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
187,560 €
منظقه
1,042 متر مربع
سال ساخت
2019
1,500,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
103,200 €
منظقه
2,600 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
132,017 €
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
2009
2,644,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
159,600 €
منظقه
1,400 متر مربع
سال ساخت
2019
2,524,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
113,580 €
منظقه
257 متر مربع
سال ساخت
1,760,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
480,000 €
منظقه
3,670 متر مربع
سال ساخت
4,800,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
295,000 €
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
17,500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,780 متر مربع
سال ساخت
6,100,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
306,000 €
منظقه
سال ساخت
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
7,349 متر مربع
سال ساخت
4,533,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
259,000 €
منظقه
5,000 متر مربع
سال ساخت
1980
9,800,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
500,000 €
منظقه
سال ساخت
14,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2006
1,400,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
38,542 €
منظقه
397 متر مربع
سال ساخت
1996
2,400,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
72,300 €
منظقه
791 متر مربع
سال ساخت
1914
3,850,000 €
سودمندی
2.9%
درآمد مطلق
112,220 €
منظقه
1,680 متر مربع
سال ساخت
1905
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
2,950,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
100,866 €
منظقه
1,094 متر مربع
سال ساخت
1900
25-1 در 2416 مورد, صفحه 1 در 97
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از