60k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

4,787 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
152,460 €
منظقه
482 متر مربع
سال ساخت
15,300,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
776,977 €
منظقه
8,721 متر مربع
سال ساخت
1932
7,500,000 €
سودمندی
7.8%
درآمد مطلق
583,141 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
22,000,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,000,000 €
منظقه
5,034 متر مربع
سال ساخت
1977
3,100,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
1994
468,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
19,000 €
منظقه
71 متر مربع
سال ساخت
2019
500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
20,000 €
منظقه
66 متر مربع
سال ساخت
2018
2,151,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
64,902 €
منظقه
417 متر مربع
سال ساخت
2018
1,253,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
37,915 €
منظقه
241 متر مربع
سال ساخت
2016
622,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
20,787 €
منظقه
319 متر مربع
سال ساخت
2016
430,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
12,980 €
منظقه
83 متر مربع
سال ساخت
2018
1,037,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
34,645 €
منظقه
532 متر مربع
سال ساخت
2016
677,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
21,875 €
منظقه
150 متر مربع
سال ساخت
2018
1,500,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
50,128 €
منظقه
448 متر مربع
سال ساخت
1995
4,400,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
283,880 €
منظقه
سال ساخت
1996
2,510,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
173,106 €
منظقه
1,437 متر مربع
سال ساخت
2006
1,330,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
53,200 €
منظقه
660 متر مربع
سال ساخت
3,800,000 €
سودمندی
8.3%
درآمد مطلق
313,888 €
منظقه
6,255 متر مربع
سال ساخت
1978
1,510,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
112,800 €
منظقه
1,074 متر مربع
سال ساخت
2015
9,700,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
700,000 €
منظقه
6,638 متر مربع
سال ساخت
1980
5,470,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
300,000 €
منظقه
4,000 متر مربع
سال ساخت
1985
2,400,000 €
سودمندی
9.3%
درآمد مطلق
223,817 €
منظقه
2,780 متر مربع
سال ساخت
1995
3,087,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
178,843 €
منظقه
1,430 متر مربع
سال ساخت
2000
19,725,000 €
سودمندی
8.3%
درآمد مطلق
1,643,712 €
منظقه
28,300 متر مربع
سال ساخت
1998
8,960,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
642,958 €
منظقه
4,996 متر مربع
سال ساخت
1970
25-1 در 4787 مورد, صفحه 1 در 192
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت