ارسال درخواست
80k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

3,210 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
19,950,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
738,150 €
منظقه
3,900 متر مربع
سال ساخت
2021
2,500,000 €
سودمندی
7.3%
درآمد مطلق
183,325 €
منظقه
1,037 متر مربع
سال ساخت
2006
10,250,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
729,757 €
منظقه
18,027 متر مربع
سال ساخت
1994
2,800,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
213,000 €
منظقه
3,771 متر مربع
سال ساخت
1992
2,350,000 €
سودمندی
8.4%
درآمد مطلق
196,543 €
منظقه
2,044 متر مربع
سال ساخت
2000
1,150,000 €
سودمندی
7.6%
درآمد مطلق
87,000 €
منظقه
سال ساخت
1996
2,350,000 €
سودمندی
8.4%
درآمد مطلق
196,543 €
منظقه
سال ساخت
2000
1,550,000 €
سودمندی
8.1%
درآمد مطلق
125,152 €
منظقه
سال ساخت
1994
1,500,000 €
سودمندی
7.5%
درآمد مطلق
112,624 €
منظقه
سال ساخت
2007
1,675,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
118,902 €
منظقه
سال ساخت
2011
2,630,000 €
سودمندی
7.7%
درآمد مطلق
202,380 €
منظقه
سال ساخت
1996
11,300,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
711,207 €
منظقه
سال ساخت
1996
1,275,000 €
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
102,000 €
منظقه
سال ساخت
2007
1,100,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
76,200 €
منظقه
سال ساخت
2003
37,500,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,690,000 €
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
3,400,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
109,000 €
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
208,000 €
منظقه
950 متر مربع
سال ساخت
10,500,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
464,000 €
منظقه
1,626 متر مربع
سال ساخت
2019
1,650,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
120,425 €
منظقه
سال ساخت
1995
3,600,000 €
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
287,612 €
منظقه
سال ساخت
1978
1,650,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
112 €
منظقه
سال ساخت
2010
3,137,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
125,469 €
منظقه
379 متر مربع
سال ساخت
2,200,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
132,017 €
منظقه
1,100 متر مربع
سال ساخت
2009
7,300,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
348,000 €
منظقه
1,570 متر مربع
سال ساخت
2020
3,000,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
165,000 €
منظقه
720 متر مربع
سال ساخت
2017
25-1 در 3210 مورد, صفحه 1 در 129
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از