• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
47k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

3,644 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
750,000 €
سودمندی
9.2%
درآمد مطلق
69,073 €
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
115,000 €
سودمندی
13.4%
درآمد مطلق
15,421 €
منظقه
85 متر مربع
سال ساخت
318,000 €
سودمندی
9.8%
درآمد مطلق
31,200 €
منظقه
106 متر مربع
سال ساخت
1,050,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
75,288 €
منظقه
761 متر مربع
سال ساخت
497,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
18,149 €
منظقه
96 متر مربع
سال ساخت
2019
480,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
17,722 €
منظقه
65 متر مربع
سال ساخت
2019
1,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,350 متر مربع
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
10,747 متر مربع
سال ساخت
1,750,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,855 متر مربع
سال ساخت
950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
814 متر مربع
سال ساخت
5,800,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
319,000 €
منظقه
1,810 متر مربع
سال ساخت
1995
25,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
7,349 متر مربع
سال ساخت
15,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
750,000 €
منظقه
2,300 متر مربع
سال ساخت
2006
4,450,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
312,000 €
منظقه
5,800 متر مربع
سال ساخت
1997
1,500,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
97,868 €
منظقه
1,642 متر مربع
سال ساخت
1967
1,400,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
38,542 €
منظقه
397 متر مربع
سال ساخت
1996
18,000,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
770,000 €
منظقه
3,880 متر مربع
سال ساخت
2016
12,000,000 €
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
546,120 €
منظقه
5,927 متر مربع
سال ساخت
1997
9,900,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
398,179 €
منظقه
4,467 متر مربع
سال ساخت
1985
2,400,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
72,300 €
منظقه
791 متر مربع
سال ساخت
1914
3,850,000 €
سودمندی
2.9%
درآمد مطلق
112,220 €
منظقه
1,680 متر مربع
سال ساخت
1905
2,950,000 €
سودمندی
3.4%
درآمد مطلق
100,866 €
منظقه
1,094 متر مربع
سال ساخت
1900
15,000,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
1,076,487 €
منظقه
15,324 متر مربع
سال ساخت
1994
9,200,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
304,000 €
منظقه
2,533 متر مربع
سال ساخت
1900
3,300,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
1,491 متر مربع
سال ساخت
1910
25-1 در 3644 مورد, صفحه 1 در 146
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از