96k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

3,636 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
318,000 €
سودمندی
9.8%
درآمد مطلق
31,200 €
منظقه
106 متر مربع
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
152,460 €
منظقه
482 متر مربع
سال ساخت
478,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
18,921 €
منظقه
99 متر مربع
سال ساخت
2019
507,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
20,531 €
منظقه
74 متر مربع
سال ساخت
2019
868,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
34,747 €
منظقه
125 متر مربع
سال ساخت
2019
7,500,000 €
سودمندی
7.8%
درآمد مطلق
583,141 €
منظقه
4,248 متر مربع
سال ساخت
1963
22,000,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,000,000 €
منظقه
5,034 متر مربع
سال ساخت
1977
3,100,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
1994
1,198,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
47,304 €
منظقه
248 متر مربع
سال ساخت
2019
1,693,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
67,363 €
منظقه
243 متر مربع
سال ساخت
2019
2,401,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
94,450 €
منظقه
495 متر مربع
سال ساخت
2019
1,253,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
37,915 €
منظقه
241 متر مربع
سال ساخت
2016
1,037,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
34,645 €
منظقه
532 متر مربع
سال ساخت
2016
622,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
20,787 €
منظقه
319 متر مربع
سال ساخت
2016
430,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
12,980 €
منظقه
83 متر مربع
سال ساخت
2018
677,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
21,875 €
منظقه
150 متر مربع
سال ساخت
2018
2,151,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
64,902 €
منظقه
417 متر مربع
سال ساخت
2018
500,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
20,000 €
منظقه
66 متر مربع
سال ساخت
2018
468,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
19,000 €
منظقه
71 متر مربع
سال ساخت
2019
1,500,000 €
سودمندی
3.3%
درآمد مطلق
50,128 €
منظقه
448 متر مربع
سال ساخت
1995
4,400,000 €
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
283,880 €
منظقه
سال ساخت
1996
1,330,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
53,200 €
منظقه
660 متر مربع
سال ساخت
2,510,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
173,106 €
منظقه
1,437 متر مربع
سال ساخت
2006
8,960,000 €
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
642,958 €
منظقه
4,996 متر مربع
سال ساخت
1970
66,000,000 €
سودمندی
8.5%
درآمد مطلق
4,500,000 €
منظقه
73,000 متر مربع
سال ساخت
1960
25-1 در 3636 مورد, صفحه 1 در 146
مشاوره رایگان در مورد املاک
مهرداد Haledi
مهرداد Haledi
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از