• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
55k – 47.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه نوساز فروشی در دنیا

3,667 ملک در
584,000 €
مساحت کل: 66 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
302,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
465,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
470,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 39 متر مربع1 اتاق خواب
480,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
475,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
520,000 €
مساحت کل: 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
546,000 €
مساحت کل: 101 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
639,000 €
مساحت کل: 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
470,000 €
مساحت کل: 89 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
495,000 €
مساحت کل: 39 متر مربع1 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
900,000 €
مساحت کل: 144 متر مربع4 اتاق خواب
667,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
305,000 €
مساحت کل: 61 متر مربع2 اتاق خواب
615,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
70,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
716,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
740,000 €
مساحت کل: 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
645,000 €
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
832,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 3667 مورد, صفحه 1 در 147
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از