46k – 15M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آتن

710 ملک در
200,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
95,000 €
مساحت کل: 28 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
105,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
70,000 €
مساحت کل: 40 متر مربع1 حمام جداگانه
157,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 €
مساحت کل: 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 500 متر مربع
179,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
84,000 €
مساحت کل: 30 متر مربع1 حمام جداگانه
68,000 €
مساحت کل: 29 متر مربع1 حمام جداگانه
47,000 €
مساحت کل: 14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
158,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
280,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
179,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
284,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
315,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
263,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
735,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
132,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
263,000 €
مساحت کل: 120 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
65,000 €
مساحت کل: 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 710 مورد, صفحه 1 در 29
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از