46k – 8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آتن

601 ملک در
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
126,000 €
مساحت کل: 64 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
131,000 €
مساحت کل: 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
105,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
189,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
315,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
210,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
158,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
189,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
179,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
210,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
158,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
189,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
210,000 €
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
137,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
173,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
80,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
179,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
200,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
283,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
135,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
315,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. واحدآپارتمانی با 9% درآمد از اجاره – یونان ، آتن
263,000 €
مساحت کل: 152 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
735,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
132,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
90,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 601 مورد, صفحه 1 در 24
مشاوره رایگان در مورد املاک
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
برای برقراری ارتباط سریعتر لطفأ بعد ازارسال فرم درخواست با تلگرام و یا واتساپ پیام بفرستید.
شماره تلگرام و واتساپ: 0079152218817
کلیه اطلاعات در مورد اقامت و خرید ملک در کانال تلگرام ما موجود می باشد:
https://t.me/tranio_amlak
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از