• еще ...
 • آتن, آتیکا, یونان
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
58k – 8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آتن

558 ملک در
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
80,000 €
مساحت کل: 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
110,000 €
مساحت کل: 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
135,000 €
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
190,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
135,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
315,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
250,000 €
مساحت کل: 170 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
150,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
150,000 €
مساحت کل: 95 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
180,000 €
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
600,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
132,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. ویلا – آتن, آتیکا, یونان
1,000,000 €
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
320,000 €
مساحت کل: 134 متر مربع
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
250,000 €
مساحت کل: 143 متر مربع
املاک فروشی در آتن. بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
150,000 €
مساحت کل: 61 متر مربع
املاک فروشی در آتن. آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان
70,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. ویلا – آتن, آتیکا, یونان
160,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 1,040 متر مربع9 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان
370,000 €
مساحت کل: 135 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان
280,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان
75,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان
165,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. دو خانه بهم متصل – آتن, آتیکا, یونان
150,000 €
مساحت کل: 110 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. آپارتمان – آتن, آتیکا, یونان
95,000 €
مساحت کل: 51 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آتن. دو خانه بهم متصل – آتن, آتیکا, یونان
147,000 €
مساحت کل: 148 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 558 مورد, صفحه 1 در 23
مشاوره رایگان در مورد املاک
مهرداد Haledi
مهرداد Haledi
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3.5% شروع درصد رهن از