44k – 2.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در ترکیه

881 ملک در
187,000 $
مساحت کل: 71 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 $
مساحت کل: 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
152,000 $
مساحت کل: 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
172,000 $
مساحت کل: 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 $
مساحت کل: 115 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
324,000 $
مساحت کل: 91 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
191,000 $
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
135,000 $
مساحت کل: 64 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
113,000 $
مساحت کل: 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
107,000 $
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
96,000 $
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,564,000 $
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
409,000 $
مساحت کل: 250 متر مربع
1,666,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,442,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
444,000 $
مساحت کل: 240 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
282,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
769,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
513,000 $
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
833,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
237,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
987,000 $
مساحت کل: 490 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
231,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,090,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,282,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 881 مورد, صفحه 1 در 36
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از