• еще ...
 • مونیخ, بایرن, آلمان
همه موارد
153k – 10.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در مونیخ

25 ملک در
مونیخ, بایرن, آلمان
1,950,000 €
1,950,000 €
مساحت کل 225 متر مربعمساحت زمین: 321 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 6
479,000 € 12,605 € per m²
479,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 4.2 %
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 7
495,000 € 14,142 € per m²
495,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
4 floor of 5
1,198,000 € 9,739 € per m²
1,198,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 5
998,000 € 9,689 € per m²
998,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 6
1,098,000 € 9,465 € per m²
1,098,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 5
488,000 € 8,714 € per m²
488,000 €
مساحت کل 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1,075,000 € 10,539 € per m²
1,075,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
7 floor of 7
4,730,000 € 25,706 € per m²
4,730,000 €
مساحت کل 184 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 7
969,000 € 11,674 € per m²
969,000 €
مساحت کل 83 متر مربع1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1 floor of 7
1,370,000 € 10,538 € per m²
1,370,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
2 floor of 5
414,000 € 9,627 € per m²
414,000 €
مساحت کل 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
1,250,000 € 10,593 € per m²
1,250,000 €
مساحت کل 118 متر مربع2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
4 floor of 7
475,000 € 12,500 € per m²
475,000 €
مساحت کل 38 متر مربع
مونیخ, بایرن, آلمان
890,000 € 10,722 € per m²
890,000 €
مساحت کل 83 متر مربع2 حمام جداگانه
Solln, مونیخ, بایرن, آلمان
1,210,000 € 8,013 € per m²
1,210,000 €
مساحت کل 151 متر مربع1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
153,000 € 7,650 € per m²
153,000 €
مساحت کل 20 متر مربعسود آوری 3.9 %
مونیخ, بایرن, آلمان
930,000 € 16,909 € per m²
930,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
6 floor
650,000 € 8,666 € per m²
650,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
10,900,000 €
10,900,000 €
مساحت کل 730 متر مربعمساحت زمین: 1,093 متر مربع
1,099,000 €
1,099,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 254 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
مونیخ, بایرن, آلمان
3 floor
555,000 € 7,602 € per m²
555,000 €
مساحت کل 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – مونیخ, بایرن, آلمان. 576,000 €
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 7
576,000 € 9,000 € per m²
576,000 €
مساحت کل 64 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 1.4 %
1,092,000 €
1,092,000 €
مساحت کل 138 متر مربعمساحت زمین: 311 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – مونیخ, بایرن, آلمان. 760,000 €
مونیخ, بایرن, آلمان
5 floor of 7
760,000 € 10,555 € per m²
760,000 €
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 1.5 %

املاک مشابه نزدیک به مونیخ

بخرید و اجاره دهید – Mitte, برلین, آلمان. 429,000 €
429,000 €
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 3.7 %
بخرید و اجاره دهید – Mitte, برلین, آلمان. 213,000 €
213,000 €
مساحت کل 26 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 4.47 %
بخرید و اجاره دهید – Mitte, برلین, آلمان. 337,000 €
337,000 €
مساحت کل 43 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 3.83 %
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 1,790,000 €
1,790,000 €
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 565,000 €
565,000 €
مساحت کل 68 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 257,000 €
257,000 €
مساحت کل 37 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 658,000 €
658,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 770,000 €
770,000 €
مساحت کل 103 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 810,000 €
810,000 €
مساحت کل 94 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Mitte, برلین, آلمان. 690,000 €
690,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – لیشتنبرگ (برلین), برلین, آلمان. 375,000 €
375,000 €
مساحت کل 64 متر مربع1 حمام جداگانهسود آوری 3.0 %
آپارتمان – Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 49 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان. 1,300,000 €
1,300,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 692,000 €
692,000 €
مساحت کل 78 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 500,000 €
500,000 €
مساحت کل 66 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – Charlottenburg-Wilmersdorf, برلین, آلمان. 6,795,000 €
6,795,000 €
مساحت کل 747 متر مربعمساحت زمین: 1,570 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
آپارتمان – Steglitz-Zehlendorf, برلین, آلمان. 1,274,000 €
1,274,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – برلین, آلمان. 5,750,000 €
5,750,000 €
مساحت کل 516 متر مربعمساحت زمین: 977 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 575,000 €
575,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 400,000 €
400,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – برلین, آلمان. 599,000 €
599,000 €
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mitte, برلین, آلمان. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 33 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – Mitte, برلین, آلمان. 379,000 €
379,000 €
مساحت کل 32 متر مربع1 حمام جداگانه
25-1 در 409 مورد, صفحه 1 در 17
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از