• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
جستجو
نوع دارایی

املاک فروشی در پرتغال

1,307 ملک در
املاک فروشی در پرتغال. هتل – مادیرا, پرتغال
31,052,000 $
سود آوری: 5.0 %
املاک فروشی در پرتغال. پروژه سرمایه گذاری – فارو (پرتغال), پرتغال
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 9,909 متر مربع
املاک فروشی در پرتغال. هتل – مادیرا, پرتغال
28,752,000 $
سود آوری: 5.0 %
املاک فروشی در پرتغال. دفتر – لیسبون, پرتغال
863,000 $
مساحت کل: 280 متر مربع
املاک فروشی در پرتغال. دفتر – لیسبون, پرتغال
2,645,000 $
مساحت کل: 1,150 متر مربع
املاک فروشی در پرتغال. دفتر – لیسبون, پرتغال
1,208,000 $
مساحت کل: 207 متر مربع
املاک فروشی در پرتغال. دفتر – لیسبون, پرتغال
1,639,000 $
مساحت کل: 635 متر مربع
املاک فروشی در پرتغال. دفتر – Oeiras, لیسبون, پرتغال
719,000 $
مساحت کل: 390 متر مربع
املاک فروشی در پرتغال. هتل – Leiria, پرتغال
1,967,000 $
مساحت کل: 3,327 متر مربع
12-1 در 1307 مورد, صفحه 1 در 109
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از