88k – 17.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در پرتغال

832 ملک در
آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 586,000 $
586,000 $
مساحت کل: 265 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 599,000 $
599,000 $
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Vilamoura, فارو (پرتغال), پرتغال. 350,000 $
350,000 $
مساحت کل: 190 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 305,000 $
305,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 809,000 $
809,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
 دو خانه بهم متصل – Oeiras, لیسبون, پرتغال. 521,000 $
521,000 $
مساحت کل: 203 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 393,000 $
393,000 $
مساحت کل: 241 متر مربعمساحت زمین: 241 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Sagres, فارو (پرتغال), پرتغال. 586,000 $
586,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Oeiras, لیسبون, پرتغال. 615,000 $
615,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Vilamoura, فارو (پرتغال), پرتغال. 691,000 $
691,000 $
مساحت کل: 126 متر مربعمساحت زمین: 325 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Vilamoura, فارو (پرتغال), پرتغال. 404,000 $
404,000 $
مساحت کل: 131 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 755,000 $
755,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Sagres, فارو (پرتغال), پرتغال. 967,000 $
967,000 $
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 662,000 $
662,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Alvor, فارو (پرتغال), پرتغال. 504,000 $
504,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Sintra, لیسبون, پرتغال. 891,000 $
891,000 $
مساحت کل: 460 متر مربعمساحت زمین: 1,295 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 557,000 $
557,000 $
مساحت کل: 312 متر مربعمساحت زمین: 347 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال. 439,000 $
439,000 $
مساحت کل: 206 متر مربعمساحت زمین: 282 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Lagos, فارو (پرتغال), پرتغال. 305,000 $
305,000 $
مساحت کل: 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال. 516,000 $
516,000 $
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 782 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال. 527,000 $
527,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 16,200 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Monchique, فارو (پرتغال), پرتغال. 521,000 $
521,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Tavira, فارو (پرتغال), پرتغال. 526,000 $
526,000 $
مساحت کل: 167 متر مربعمساحت زمین: 1,413 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Budens, فارو (پرتغال), پرتغال. 932,000 $
932,000 $
مساحت کل: 379 متر مربعمساحت زمین: 1,615 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Odiáxere, فارو (پرتغال), پرتغال. 697,000 $
697,000 $
مساحت کل: 361 متر مربعمساحت زمین: 1,336 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 832 مورد, صفحه 1 در 34
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از