87k – 17.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در پرتغال

732 ملک در
582,000 $
مساحت کل: 265 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
595,000 $
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
348,000 $
مساحت کل: 190 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
303,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
804,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
518,000 $
مساحت کل: 203 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
390,000 $
مساحت کل: 241 متر مربعمساحت زمین: 241 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
582,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
612,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
617,000 $
مساحت کل: 126 متر مربعمساحت زمین: 325 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
402,000 $
مساحت کل: 131 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
750,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
961,000 $
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
658,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
885,000 $
مساحت کل: 460 متر مربعمساحت زمین: 1,295 متر مربع4 اتاق خواب
681,000 $
مساحت کل: 254 متر مربعمساحت زمین: 875 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
792,000 $
مساحت کل: 216 متر مربعمساحت زمین: 252 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
874,000 $
مساحت کل: 266 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
810,000 $
مساحت کل: 421 متر مربعمساحت زمین: 2,090 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
751,000 $
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 2,480 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,145,000 $
مساحت کل: 858 متر مربعمساحت زمین: 12,080 متر مربع2 اتاق خواب16 حمام جداگانه
1,217,000 $
مساحت کل: 276 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
967,000 $
مساحت کل: 417 متر مربعمساحت زمین: 68,360 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام جداگانه
4,601,000 $
مساحت کل: 994 متر مربعمساحت زمین: 29,240 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام جداگانه
920,000 $
مساحت کل: 459 متر مربعمساحت زمین: 6,440 متر مربع3 اتاق خواب8 حمام جداگانه
25-1 در 732 مورد, صفحه 1 در 30
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از