142k – 17.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در پرتغال

1,420 ملک در
785,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
597,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
603,000 $
مساحت کل: 126 متر مربعمساحت زمین: 325 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
392,000 $
مساحت کل: 131 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
733,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
939,000 $
مساحت کل: 138 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,844,000 $
مساحت کل: 858 متر مربعمساحت زمین: 12,080 متر مربع2 اتاق خواب16 حمام جداگانه
1,536,000 $
مساحت کل: 268 متر مربعمساحت زمین: 25,920 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
597,000 $
مساحت کل: 235 متر مربعمساحت زمین: 13,160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
882,000 $
مساحت کل: 258 متر مربعمساحت زمین: 1,100 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
796,000 $
مساحت کل: 318 متر مربعمساحت زمین: 35,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
677,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,220 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,308,000 $
مساحت کل: 260 متر مربعمساحت زمین: 7,960 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,494,000 $
مساحت کل: 994 متر مربعمساحت زمین: 29,240 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام جداگانه
648,000 $
مساحت کل: 254 متر مربعمساحت زمین: 875 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
677,000 $
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 6,480 متر مربع2 اتاق خواب8 حمام جداگانه
899,000 $
مساحت کل: 718 متر مربعمساحت زمین: 728 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,797,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 2,715 متر مربع2 اتاق خواب7 حمام جداگانه
791,000 $
مساحت کل: 421 متر مربعمساحت زمین: 2,090 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
853,000 $
مساحت کل: 262 متر مربعمساحت زمین: 1,650 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,189,000 $
مساحت کل: 276 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
654,000 $
مساحت کل: 322 متر مربعمساحت زمین: 715 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
774,000 $
مساحت کل: 216 متر مربعمساحت زمین: 252 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
626,000 $
مساحت کل: 251 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
427,000 $
مساحت کل: 194 متر مربعمساحت زمین: 194 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1420 مورد, صفحه 1 در 57
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از