88k – 15.3M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در پرتغال

1,068 ملک در
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال
587,000 $
مساحت کل: 265 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – Vilamoura, فارو (پرتغال), پرتغال
351,000 $
مساحت کل: 170 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – لیسبون, پرتغال
600,000 $
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – Budens, فارو (پرتغال), پرتغال
339,000 $
مساحت کل: 110 متر مربعمساحت زمین: 201 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – لیسبون, پرتغال
557,000 $
مساحت کل: 63 متر مربعمساحت زمین: 72 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال
763,000 $
مساحت کل: 118 متر مربعمساحت زمین: 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – لیسبون, پرتغال
305,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – Monchique, فارو (پرتغال), پرتغال
528,000 $
مساحت کل: 261 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – لیسبون, پرتغال
810,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. دو خانه بهم متصل – Oeiras, لیسبون, پرتغال
522,000 $
مساحت کل: 203 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
393,000 $
مساحت کل: 241 متر مربعمساحت زمین: 241 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال
282,000 $
مساحت کل: 151 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – فارو (پرتغال), پرتغال
587,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان کاندو – Oeiras, لیسبون, پرتغال
616,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – Vilamoura, فارو (پرتغال), پرتغال
810,000 $
مساحت کل: 126 متر مربعمساحت زمین: 325 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال
1,056,000 $
مساحت کل: 380 متر مربعمساحت زمین: 520 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – Vilamoura, فارو (پرتغال), پرتغال
405,000 $
مساحت کل: 131 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – لیسبون, پرتغال
756,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – فارو (پرتغال), پرتغال
968,000 $
مساحت کل: 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – لیسبون, پرتغال
663,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – Alvor, فارو (پرتغال), پرتغال
505,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – Sintra, لیسبون, پرتغال
892,000 $
مساحت کل: 460 متر مربعمساحت زمین: 1,295 متر مربع4 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. آپارتمان – Olhos de Água, فارو (پرتغال), پرتغال
281,000 $
مساحت کل: 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پرتغال. ویلا – Alvor, فارو (پرتغال), پرتغال
703,000 $
مساحت کل: 448 متر مربعمساحت زمین: 680 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 1068 مورد, صفحه 1 در 43
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از