همه موارد
75k – 15M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در پرتغال

1,917 ملک در
350,000 € از
سال ساخت: 2024در جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,100,000 € از
ساخت 2021در جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
450,000 € از
ساخت 2021در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
280,000 € از
ساخت 2021در جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
725,000 € از
سال ساخت: 2022.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
1,200,000 € از
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
500,000 € از
در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
616,000 € از
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
481,000 € از
سال ساخت: 2022.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
540,000 € از
در جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
500,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
770,000 € از
ساخت 2021در جمع 97 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
850,000 € از
سال ساخت: 2022.IIIدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
650,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 182 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
395,000 € از
سال ساخت: 2023در جمع 34 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
305,000 €
مساحت کل 63 متر مربع1 حمام جداگانه
1,020,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
790,000 €
مساحت کل 195 متر مربعمساحت زمین: 969 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 812 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
770,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.0%
343,000 €
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب
1 month ago
163,000 € از
سال ساخت: 2022در جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 1917 مورد, صفحه 1 در 77
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از