110k – 23.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در پراگ

1,266 ملک در
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 6, پراگ, جمهوری چک
515,000 €
مساحت کل: 142 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. خانه – Praha 4, پراگ, جمهوری چک
704,000 €
مساحت کل: 276 متر مربعمساحت زمین: 752 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 10, پراگ, جمهوری چک
213,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ویلا – Praha 6, پراگ, جمهوری چک
965,000 €
مساحت کل: 189 متر مربعمساحت زمین: 560 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 5, پراگ, جمهوری چک
172,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 2, پراگ, جمهوری چک
277,000 €
مساحت کل: 69 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
254,000 €
مساحت کل: 63 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 3, پراگ, جمهوری چک
381,000 €
مساحت کل: 106 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 4, پراگ, جمهوری چک
293,000 €
مساحت کل: 115 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 5, پراگ, جمهوری چک
508,000 €
مساحت کل: 105 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 3, پراگ, جمهوری چک
444,000 €
مساحت کل: 119 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
407,000 €
مساحت کل: 133 متر مربعمساحت زمین: 85 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 5, پراگ, جمهوری چک
563,000 €
مساحت کل: 170 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پراگ. پنت‌هاوس ها – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
1,108,000 €
مساحت کل: 176 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – Praha 5, پراگ, جمهوری چک
737,000 €
مساحت کل: 181 متر مربع3 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در پراگ. آپارتمان – پراگ, جمهوری چک
916,000 €
مساحت کل: 213 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. خانه – پراگ, جمهوری چک
1,088,000 €
مساحت کل: 640 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع8 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ویلا – پراگ, جمهوری چک
600,000 €
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 1,205 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ساختمان تازه ساز – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
238,000 €
مساحت کل: 80 متر مربعمساحت زمین: 35 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ساختمان تازه ساز – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
431,000 €
مساحت کل: 112 متر مربعمساحت زمین: 33 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ساختمان تازه ساز – Praha 10, پراگ, جمهوری چک
242,000 €
مساحت کل: 82 متر مربعمساحت زمین: 84 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ساختمان تازه ساز – Praha 8, پراگ, جمهوری چک
328,000 €
مساحت کل: 85 متر مربعمساحت زمین: 101 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ساختمان تازه ساز – Praha 10, پراگ, جمهوری چک
436,000 €
مساحت کل: 173 متر مربعمساحت زمین: 19 متر مربع
املاک مسکونی فروشی در پراگ. ساختمان تازه ساز – Praha 10, پراگ, جمهوری چک
511,000 €
مساحت کل: 209 متر مربعمساحت زمین: 81 متر مربع
25-1 در 1266 مورد, صفحه 1 در 51
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از