همه موارد
257k – 51.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در بریتانیا

306 ملک در
Price on request
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
£445,000
مساحت کل 39 متر مربع1 حمام جداگانه
£1,249,000
مساحت کل 100 متر مربع
£553,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£599,000
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£2,600,000
مساحت کل 158 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£580,000
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£748,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£1,470,000
مساحت کل 100 متر مربع
£850,000
مساحت کل 100 متر مربع
£1,750,000
مساحت کل 157 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
£2,500,000
مساحت کل 217 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
£950,000
مساحت کل 89 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
£1,235,000
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£1,655,000
مساحت کل 94 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£1,100,000
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£645,000
مساحت کل 48 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب
£7,800,000
مساحت کل 240 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
£384,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£892,000
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 46 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
£391,000
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
£407,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 306 مورد, صفحه 1 در 13
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2% شروع درصد رهن از