131k – 18.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در بریتانیا

327 ملک در
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 525,000 £
525,000 £
مساحت کل: 66 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 574,000 £
574,000 £
مساحت کل: 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لندن, بریتانیا. 530,000 £
530,000 £
مساحت کل: 64 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Canary Wharf, لندن, بریتانیا. 445,000 £
445,000 £
مساحت کل: 39 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 600,000 £
600,000 £
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 553,000 £
553,000 £
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 644,000 £
644,000 £
مساحت کل: 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 665,000 £
665,000 £
مساحت کل: 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – لندن, بریتانیا. 599,000 £
599,000 £
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لندن, بریتانیا. 899,000 £
899,000 £
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 580,000 £
580,000 £
مساحت کل: 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Canary Wharf, لندن, بریتانیا. 748,000 £
748,000 £
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – South Bank, لندن, بریتانیا. 999,000 £
999,000 £
مساحت کل: 51 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – لندن, بریتانیا. 645,000 £
645,000 £
مساحت کل: 48 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 2,550,000 £
2,550,000 £
مساحت کل: 139 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 476,000 £
476,000 £
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 2,266,000 £
2,266,000 £
مساحت کل: 124 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لندن, بریتانیا. 918,000 £
918,000 £
مساحت کل: 135 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 1,566,000 £
1,566,000 £
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 1,960,000 £
1,960,000 £
مساحت کل: 152 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 863,000 £
863,000 £
مساحت کل: 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 900,000 £
900,000 £
مساحت کل: 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 1,135,000 £
1,135,000 £
مساحت کل: 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – لندن, بریتانیا. 735,000 £
735,000 £
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 327 مورد, صفحه 1 در 13
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2% شروع درصد رهن از