75k – 56.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

پنت هاوس فروشی در دنیا

1,032 ملک در
1,274,000 €
مساحت کل: 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,150,000 €
مساحت کل: 179 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
880,000 €
مساحت کل: 450 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
920,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع2 حمام جداگانه
217,000 €
مساحت کل: 180 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 168 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
500,000 €
مساحت کل: 177 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
580,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع2 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 250 متر مربع4 اتاق خواب41 حمام جداگانه
980,000 €
مساحت کل: 118 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
179,000 €
مساحت کل: 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
8,213,000 €
مساحت کل: 910 متر مربعمساحت زمین: 903 متر مربع7 حمام جداگانه
7,040,000 €
مساحت کل: 514 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
109,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,051,000 €
مساحت کل: 534 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
2,933,000 €
مساحت کل: 511 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
385,000 €
مساحت کل: 84 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
300,000 €
مساحت کل: 119 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
235,000 €
مساحت کل: 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
580,000 €
مساحت کل: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
289,000 €
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
262,000 €
مساحت کل: 190 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 1032 مورد, صفحه 1 در 42
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از