املاک فروشی در قبرس

6,504 ملک در
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
220,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در قبرس. آپارتمان – Limassol (city), لیماسول, قبرس
361,000 €
مساحت کل: 137 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
300,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
290,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. آپارتمان – Limassol (city), لیماسول, قبرس
528,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
1,590,000 €
مساحت کل: 550 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
265,000 €
مساحت کل: 115 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
250,000 €
مساحت کل: 125 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. ویلا – پروتاراس, Famagusta, قبرس
280,000 €
مساحت کل: 130 متر مربعمساحت زمین: 386 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. آپارتمان – Limassol (city), لیماسول, قبرس
330,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. آپارتمان – Limassol (city), لیماسول, قبرس
400,000 €
مساحت کل: 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. آپارتمان – Limassol (city), لیماسول, قبرس
250,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در قبرس. آپارتمان – Ypsonas, لیماسول, قبرس
107,000 €
مساحت کل: 46 متر مربع
املاک فروشی در قبرس. دفتر – Limassol (city), لیماسول, قبرس
1,625,000 €
مساحت کل: 302 متر مربعسود آوری: 4.0 %
املاک فروشی در قبرس. دفتر – Limassol (city), لیماسول, قبرس
1,725,000 €
مساحت کل: 302 متر مربعسود آوری: 4.0 %
املاک فروشی در قبرس. دفتر – Limassol (city), لیماسول, قبرس
2,500,000 €
مساحت کل: 474 متر مربعسود آوری: 4.0 %
املاک فروشی در قبرس. هتل – Paphos (city), پافوس, قبرس
2,000,000 €
مساحت کل: 1,090 متر مربع ساخت 2014
املاک فروشی در قبرس. فروشگاه – Limassol (city), لیماسول, قبرس
1,750,000 €
مساحت کل: 750 متر مربع ساخت 2017
املاک فروشی در قبرس. فروشگاه – Limassol (city), لیماسول, قبرس
3,200,000 €
مساحت کل: 1,625 متر مربع ساخت 2009
املاک فروشی در قبرس. یک گروه واحد مسکونی – Paphos (city), پافوس, قبرس
1,100,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع ساخت 2017
املاک فروشی در قبرس. فروشگاه – Limassol (city), لیماسول, قبرس
540,000 €
مساحت کل: 81 متر مربع ساخت 2015
املاک فروشی در قبرس. فروشگاه – Paphos (city), پافوس, قبرس
1,000,000 €
مساحت کل: 490 متر مربع ساخت 1985
املاک فروشی در قبرس. فروشگاه – Paphos (city), پافوس, قبرس
800,000 €
مساحت کل: 380 متر مربع ساخت 1995
املاک فروشی در قبرس. ساختمان دفاتر تجاری – Limassol (city), لیماسول, قبرس
1,815,000 €
مساحت کل: 310 متر مربع ساخت 2016
املاک فروشی در قبرس. فروشگاه – Agios Athanasios, لیماسول, قبرس
2,100,000 €
مساحت کل: 830 متر مربع ساخت 1992
25-1 در 6504 مورد, صفحه 1 در 260
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
    با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
    ارسال درخواست
    • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
    • کمک برای اخذ اجازه اقامت
    • 4.7% شروع درصد رهن از