همه موارد
44k – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در قبرس

8,263 ملک در
From 1,360,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 206,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 660,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 210,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 249,000 €
ساخت 2023در جمع 425 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 4,300,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 3,296,000 €
ساخت 2022در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,700,000 €
ساخت 2022در جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 1,600,000 €
ساخت 2021در جمع 174 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 710,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 546,000 €
ساخت 2021در جمع 86 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 12,000,000 €
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 23 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 212,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 144 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 3,350,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 190 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 812,000 €
ساخت 2018در جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 690,000 €
ساخت 2022در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 375,000 €
در جمع 60 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 900,000 €
ساخت 2021در جمع 90 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,116,000 €
ساخت 2021در جمع 39 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 649,000 €
ساخت 2023در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 235,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 475,000 €
ساخت 2023در جمع 72 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 690,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 29 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 1,400,000 €
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 190 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 420,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 8263 مورد, صفحه 1 در 331
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از