• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
1.1M – 8M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

جزیره فروشی در دنیا

5 ملک در
3,500,000 €
مساحت زمین: 159,000 متر مربع
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 60 متر مربعمساحت زمین: 62,000 متر مربع
1,121,000 €
مساحت زمین: 104,000 متر مربع

املاک و دارایی های مشابه

بخرید و اجاره دهید – Ornos, میکونوس, جزایر اژه, یونان. 263,000 €
263,000 €
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل: 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 280,000 €
280,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل: 94 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 70,000 €
70,000 €
مساحت کل: 40 متر مربع1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 120,000 €
120,000 €
مساحت کل: 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل: 500 متر مربع
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 179,000 €
179,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 68,000 €
68,000 €
مساحت کل: 29 متر مربع1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 158,000 €
158,000 €
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 75,000 €
75,000 €
مساحت کل: 38 متر مربع1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ویلا – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – خانیا, Chania, کرت, یونان. 120,000 €
120,000 €
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 173,000 €
173,000 €
مساحت کل: 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 175,000 €
175,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کورفو, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands, یونان. 100,000 €
100,000 €
مساحت کل: 100 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 179,000 €
179,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 284,000 €
284,000 €
مساحت کل: 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – سالونیک, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 72,000 €
72,000 €
مساحت کل: 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کاساندرا, منطقه مقدونیه و تراکیه, یونان. 85,000 €
85,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کرت, یونان. 75,000 €
75,000 €
مساحت کل: 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – رودس, جزایر اژه, یونان. 105,000 €
105,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 73233 مورد, صفحه 1 در 2930
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از