• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
120k – 30M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

کلبه چوبی فروشی در دنیا

259 ملک در
645,000 €
مساحت کل: 123 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,690,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,400 متر مربع5 اتاق خواب
690,000 €
مساحت کل: 139 متر مربعمساحت زمین: 258 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
699,000 €
مساحت کل: 185 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
485,000 €
مساحت کل: 260 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
219,000 €
مساحت کل: 110 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
700,000 €
مساحت کل: 190 متر مربعمساحت زمین: 2,200 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
640,000 €
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 1,745 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
495,000 €
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 710 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
655,000 €
مساحت کل: 149 متر مربعمساحت زمین: 563 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
240,000 €
مساحت کل: 115 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
699,000 €
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 3,810 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
625,000 €
مساحت کل: 215 متر مربعمساحت زمین: 2,658 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
265,000 €
مساحت کل: 183 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
420,000 €
مساحت کل: 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 190 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
699,000 €
مساحت کل: 265 متر مربعمساحت زمین: 1,493 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
190,000 €
مساحت کل: 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
349,000 €
مساحت کل: 165 متر مربعمساحت زمین: 765 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 900 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع15 اتاق خواب14 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل: 135 متر مربعمساحت زمین: 230 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
245,000 €
مساحت کل: 160 متر مربعمساحت زمین: 543 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
440,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 957 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,200,000 €
مساحت کل: 460 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل: 130 متر مربعمساحت زمین: 636 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 259 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از