آپارتمان
50k – 79.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در دنیا

11,208 ملک در
From 1,750,000 €
در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 616,000 €
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 363,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 219 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 180,000 €
ساخت 2024در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
1 week ago
From 990,000 €
ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 856,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 81 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 2,058,000 €
ساخت 2023در جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
پنت‌هاوس ها – Charlottenburg, برلین, آلمان. From 1,700,000 €
From 1,700,000 €
ساخت 2022در جمع 33 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 714,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 66 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 590,000 €
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 185,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 148 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,400,000 €
در جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 239,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 781 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 378,000 €
ساخت 2023در جمع 1441 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 593,000 €
ساخت 2024در جمع 1050 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 394,000 €
ساخت 2023در جمع 2750 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 2,548,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 522,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 295 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 633,000 €
در جمع 239 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 2,011,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 155 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 651,000 €
سال ساخت: 2027.IIIدر جمع 310 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 438,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 182 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 164,000 €
در جمع 821 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 360,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 640,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 660 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
25-1 در 11208 مورد, صفحه 1 در 449
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از