آپارتمان
22.5k – 78.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در دنیا

10,609 ملک در
From 616,000 €
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
From 363,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 219 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 564,000 €
ساخت 2023در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
2 weeks ago
From 990,000 €
ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 856,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 81 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 2,058,000 €
ساخت 2023در جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
پنت‌هاوس ها – Charlottenburg, برلین, آلمان. From 1,700,000 €
From 1,700,000 €
ساخت 2022در جمع 33 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 714,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 66 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 470,000 €
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 2,400,000 €
در جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,703,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 506,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 660 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 432,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 182 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 293,000 €
در جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 305,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 339,000 €
ساخت 2023در جمع 2750 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 458,000 €
ساخت 2024در جمع 1050 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 5,208,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 49 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 632,000 €
ساخت 2023در جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 785,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 232 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 1,248,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 294 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 306,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 480,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 950 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 289,000 €
ساخت 2022در جمع 1604 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
25-1 در 10609 مورد, صفحه 1 در 425
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از