• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان
16.5k – 73.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در دنیا

52,382 ملک در
925,000 €
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
675,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 182 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,020,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
770,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.0%
3 months ago
295,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
640,000 €
مساحت کل 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 4.0%
2,120,000 €
مساحت کل 261 متر مربعمساحت زمین: 190 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
145,000 €
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
798,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
509,000 €
مساحت کل 66 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
360,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
377,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
155,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب
367,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
357,000 €
مساحت کل 49 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
2,500,000 €
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
590,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
284,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3 days ago
276,000 €
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
3 days ago
5,950,000 €
مساحت کل 310 متر مربعمساحت زمین: 1,390 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
185,000 €
مساحت کل 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 52382 مورد, صفحه 1 در 2096
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از