آپارتمان
10k – 17.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در دنیا

5,576 ملک در
From 1,200,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 481,000 €
ساخت 2022در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
798,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
400,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 1,316 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
645,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
376,000 €
مساحت کل 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
400,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
675,000 €
مساحت کل 67 متر مربع1 اتاق خواب
135,000 €
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
633,000 €
مساحت کل 115 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 1,777,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 123 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 431,000 €
ساخت 2017در جمع 470 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 2,153,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 88 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 278,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 4,223,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 1496 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 143,000 €
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 192,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 1,360,000 €
سال ساخت: 2023.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 100,000 €
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 102,000 €
ساخت 2022در جمع 77 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 95,000 €
سود آوری 8.0% ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 513,000 €
ساخت 2022در جمع 240 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 82,000 €
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 557 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
25-1 در 5576 مورد, صفحه 1 در 223
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از