آپارتمان
16.5k – 17.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در دنیا

7,184 ملک در
From 1,200,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 481,000 €
ساخت 2022در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
798,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 255,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 293,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 25 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 650,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 107,000 €
سود آوری 5.2%در جمع 37 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,400,000 €
در جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,061,000 €
سال ساخت: 2026در جمع 113 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 506,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 660 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 540,000 €
ساخت 2023در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 445,000 €
در جمع 14 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 675,000 €
در جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 568,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 321,000 €
در جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 578,000 €
در جمع 88 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 574,000 €
در جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 963,000 €
در جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
633,000 €
مساحت کل 115 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 148,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 273 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 610,000 €
در جمع 13 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 103,000 €
در جمع 899 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 days ago
25-1 در 7184 مورد, صفحه 1 در 288
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از