آپارتمان
50k – 37.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در دنیا

7,661 ملک در
From 1,750,000 €
در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,200,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 481,000 €
ساخت 2022در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
798,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 250,000 €
سال ساخت: 2026.IVدر جمع 28 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 230,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 59 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 285,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 515,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 25 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 650,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 107,000 €
سود آوری 5.2%در جمع 37 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,400,000 €
در جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 633,000 €
در جمع 239 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 640,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 660 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
540,000 €
مساحت کل 171 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
275,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
375,000 €
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
285,000 €
مساحت کل 165 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 540,000 €
ساخت 2023در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 445,000 €
در جمع 14 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 675,000 €
در جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 568,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 335,000 €
در جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 796,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 28 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
146,000 €
مساحت کل 30 متر مربعStudio
3 months ago
From 70,000 €
سود آوری 11.0%سال ساخت: 2026.III150 units in total
مجتمع مسکونی
3 days ago
25-1 در 7661 مورد, صفحه 1 در 307
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از