• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان
146k – 4.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای رهن بانک در دنیا

32 ملک در
1,050,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 53 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
480,000 €
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
درخواست قیمت
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 days ago
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
285,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
146,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,790,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 65 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
درخواست قیمت
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
950,000 €
مساحت کل 357 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
430,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
1,020,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
705,000 €
مساحت کل 134 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
570,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
169,000 €
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
درخواست قیمت
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 400 متر مربع
535,000 €
مساحت کل 170 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,400,000 €
مساحت کل 293 متر مربع
390,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
390,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
709,000 €
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
420,000 €
مساحت کل 145 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 32 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از