• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان
146k – 4.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای رهن بانک در دنیا

23 ملک در
$170,000
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
1,300,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 785 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
259,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
256,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
256,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
353,000 €
مساحت کل 98 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
4,400,000 €
مساحت کل 293 متر مربع
1 month ago
درخواست قیمت
مساحت کل 400 متر مربع
390,000 €
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
535,000 €
مساحت کل 170 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 218 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
510,000 €
مساحت کل 77 متر مربعمساحت زمین: 71 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
395,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 حمام جداگانه
1 week ago
424,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
820,000 €
مساحت کل 143 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
617,000 €
مساحت کل 210 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 100 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از