خانه، ویلا،خانه روستایی
859k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در اسکاربرو، تورنتو

5,936 ملک در
C$1,016,000
C$1,016,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,702,000
C$1,702,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,206,000
C$2,206,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,895,000
C$1,895,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,639,000
C$1,639,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,058,000
C$1,058,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,028,000
C$1,028,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,097,000
C$2,097,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,281,000
C$1,281,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,343,000
C$1,343,000
10 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,511,000
C$1,511,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,995,000
C$1,995,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,439,000
C$1,439,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,324,000
C$1,324,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,233,000
C$1,233,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,477,000
C$1,477,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,547,000
C$1,547,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,854,000
C$1,854,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,444,000
C$2,444,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,058,000
C$1,058,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,660,000
C$1,660,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,132,000
C$1,132,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,245,000
C$1,245,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,099,000
C$1,099,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,970,000
C$1,970,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 5936 مورد, صفحه 1 در 238