همه موارد
551k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در انتاریو

66,908 ملک در
C$845,000
C$845,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$859,000
C$859,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$877,000
C$877,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,015,000
C$1,015,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,077,000
C$1,077,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$800,000
C$800,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$878,000
C$878,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,278,000
C$1,278,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$697,000
C$697,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,142,000
C$1,142,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$882,000
C$882,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$871,000
C$871,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$979,000
C$979,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,021,000
C$1,021,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$705,000
C$705,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$768,000
C$768,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$843,000
C$843,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$990,000
C$990,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$825,000
C$825,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$998,000
C$998,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$870,000
C$870,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,030,000
C$1,030,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$766,000
C$766,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$861,000
C$861,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$840,000
C$840,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 66908 مورد, صفحه 1 در 2677