خانه، ویلا،خانه روستایی
864k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 2 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

5,734 ملک در
C$1,023,000
C$1,023,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,221,000
C$2,221,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,714,000
C$1,714,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,449,000
C$1,449,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,984,000
C$1,984,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,521,000
C$1,521,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,333,000
C$1,333,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,908,000
C$1,908,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,035,000
C$1,035,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,160,000
C$1,160,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,582,000
C$2,582,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,650,000
C$1,650,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,254,000
C$1,254,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,484,000
C$1,484,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,362,000
C$1,362,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,613,000
C$1,613,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,487,000
C$1,487,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,359,000
C$1,359,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,082,000
C$2,082,000
14 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,460,000
C$2,460,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,171,000
C$1,171,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,981,000
C$1,981,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,420,000
C$1,420,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,174,000
C$1,174,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 5734 مورد, صفحه 1 در 230