خانه های بهم متصل
778k – 2.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در اسکاربرو، تورنتو

662 ملک در
C$1,246,000
C$1,246,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,019,000
C$1,019,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,188,000
C$1,188,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,180,000
C$1,180,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,050,000
C$1,050,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,931,000
C$1,931,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,176,000
C$1,176,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,322,000
C$1,322,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,366,000
C$1,366,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,547,000
C$1,547,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$1,312,000
C$1,312,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,064,000
C$1,064,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,327,000
C$1,327,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,359,000
C$1,359,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$855,000
C$855,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
25-1 در 662 مورد, صفحه 1 در 27