خانه های بهم متصل
771k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در اسکاربرو، تورنتو

342 ملک در
C$1,236,000
C$1,236,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,295,000
C$1,295,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
C$963,000
C$963,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,317,000
C$1,317,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$988,000
C$988,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,915,000
C$1,915,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,003,000
C$1,003,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,091,000
C$1,091,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,171,000
C$1,171,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$971,000
C$971,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,273,000
C$1,273,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,566,000
C$1,566,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,019,000
C$1,019,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,042,000
C$1,042,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 342 مورد, صفحه 1 در 14