خانه، ویلا،خانه روستایی
864k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

4,944 ملک در
C$2,221,000
C$2,221,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,714,000
C$1,714,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,654,000
C$1,654,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,118,000
C$1,118,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,360,000
C$1,360,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,009,000
C$2,009,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,083,000
C$2,083,000
14 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,352,000
C$1,352,000
10 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,867,000
C$1,867,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,671,000
C$1,671,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,522,000
C$1,522,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,236,000
C$1,236,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,361,000
C$1,361,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,065,000
C$1,065,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,582,000
C$2,582,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,160,000
C$1,160,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,449,000
C$1,449,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,363,000
C$1,363,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,613,000
C$1,613,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,066,000
C$1,066,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,254,000
C$1,254,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,290,000
C$1,290,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,349,000
C$1,349,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,053,000
C$1,053,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 4944 مورد, صفحه 1 در 198