آپارتمان
547k – 2.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در اسکاربرو، تورنتو

2,116 ملک در
C$637,000
C$637,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$671,000
C$671,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$717,000
C$717,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$884,000
C$884,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$613,000
C$613,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$630,000
C$630,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,048,000
C$1,048,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$649,000
C$649,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$651,000
C$651,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
C$662,000
C$662,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$633,000
C$633,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,068,000
C$1,068,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$820,000
C$820,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$818,000
C$818,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$853,000
C$853,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$644,000
C$644,000
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$760,000
C$760,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$640,000
C$640,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$709,000
C$709,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$669,000
C$669,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,150,000
C$1,150,000
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$830,000
C$830,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$603,000
C$603,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$739,000
C$739,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$724,000
C$724,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
25-1 در 2116 مورد, صفحه 1 در 85