همه موارد
553k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در تورنتو

68,954 ملک در
C$862,000
C$862,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,018,000
C$1,018,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$879,000
C$879,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,124,000
C$1,124,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$847,000
C$847,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,289,000
C$1,289,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,098,000
C$1,098,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$766,000
C$766,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$753,000
C$753,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,327,000
C$1,327,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$852,000
C$852,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$754,000
C$754,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$873,000
C$873,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$852,000
C$852,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$828,000
C$828,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$889,000
C$889,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$884,000
C$884,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,110,000
C$1,110,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$827,000
C$827,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$993,000
C$993,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$712,000
C$712,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$920,000
C$920,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$740,000
C$740,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$864,000
C$864,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 68954 مورد, صفحه 1 در 2758