• еще ...
 • Toronto, انتاریو, کانادا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
182k – 892k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در Toronto

507 ملک در
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
399,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
369,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
344,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
401,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
258,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
702,000 $
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
661,000 $
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
257,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
257,000 $
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
427,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
412,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
430,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
430,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
429,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
404,000 $
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
223,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
374,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
301,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
301,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
325,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
430,000 $
3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
395,000 $
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
395,000 $
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
300,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
429,000 $
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 507 مورد, صفحه 1 در 21
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت