• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
 • موردی یافت نشد
جستجو
نوع دارایی
 • مسکونی
 • املاک و مستغلات
 • کلیه املاک تجاری
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • دفتر
 • آپارتمان
 • خوابگه دانشجویی
 • خانه سالمندان
 • یک گروه واحد مسکونی
 • هتل
 • اتاق هتل
 • انبار
 • کارگاه تولیدی
 • پارکینگ
 • پمپ بنزین
 • مرکز تجاری
 • رستوران
 • ساختمان دفاتر تجاری
 • دفتر
 • پروژه سرمایه گذاری
 • تاکستان
 • Investment land

املاک فروشی در Toronto

265 ملک در
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
401,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
702,000 $
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
367,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
722,000 $
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
205,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
338,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
436,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
383,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
426,000 $
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
444,000 $
3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
378,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
801,000 $
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
387,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
799,000 $
5 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
765,000 $
5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
311,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
418,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
338,000 $
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
356,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
737,000 $
5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
757,000 $
4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. دو خانه بهم متصل – Toronto, انتاریو, کانادا
675,000 $
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
880,000 $
4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. خانه – Toronto, انتاریو, کانادا
757,000 $
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در Toronto. آپارتمان – Toronto, انتاریو, کانادا
338,000 $
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 265 مورد, صفحه 1 در 11
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت