همه موارد
578k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در اسکاربرو، تورنتو

10,839 ملک در
C$807,000
C$807,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$639,000
C$639,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$674,000
C$674,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$677,000
C$677,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$710,000
C$710,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$880,000
C$880,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$721,000
C$721,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,109,000
C$1,109,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$675,000
C$675,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$866,000
C$866,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$678,000
C$678,000
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$854,000
C$854,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$679,000
C$679,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$766,000
C$766,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$660,000
C$660,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$856,000
C$856,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$879,000
C$879,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$701,000
C$701,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$762,000
C$762,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$782,000
C$782,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$914,000
C$914,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$808,000
C$808,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,037,000
C$1,037,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,217,000
C$1,217,000
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$629,000
C$629,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 10839 مورد, صفحه 1 در 434