خانه، ویلا،خانه روستایی
857k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 3 خوابه فروشی در اسکاربرو، تورنتو

5,847 ملک در
C$2,204,000
C$2,204,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,701,000
C$1,701,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,015,000
C$1,015,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,351,000
C$1,351,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,323,000
C$1,323,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,638,000
C$1,638,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,852,000
C$1,852,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,232,000
C$1,232,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,162,000
C$1,162,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,225,000
C$1,225,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,966,000
C$1,966,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,763,000
C$1,763,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,342,000
C$1,342,000
10 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,546,000
C$1,546,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,131,000
C$1,131,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,994,000
C$1,994,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,496,000
C$1,496,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,131,000
C$1,131,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,057,000
C$1,057,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,067,000
C$2,067,000
14 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,045,000
C$1,045,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,410,000
C$1,410,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,601,000
C$1,601,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,658,000
C$1,658,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 5847 مورد, صفحه 1 در 234