ارسال درخواست
 • еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
101k – 90M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در دنیا

2,558 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
468,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
14,901 €
منظقه
92 متر مربع
سال ساخت
2020
797,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
25,154 €
منظقه
154 متر مربع
سال ساخت
2020
1,580,000 €
سودمندی
3.2%
درآمد مطلق
50,009 €
منظقه
308 متر مربع
سال ساخت
2020
9,500,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
550,000 €
منظقه
5,650 متر مربع
سال ساخت
1994
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
39,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
1,953,720 €
منظقه
12,645 متر مربع
سال ساخت
2019
1,750,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
78,000 €
منظقه
930 متر مربع
سال ساخت
1996
4,050,000 €
سودمندی
8.1%
درآمد مطلق
327,000 €
منظقه
7,564 متر مربع
سال ساخت
1992
2,750,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
191,083 €
منظقه
1,268 متر مربع
سال ساخت
1993
900,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
31,500 €
منظقه
320 متر مربع
سال ساخت
1970
11,650,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
583,920 €
منظقه
4,920 متر مربع
سال ساخت
2017
1,390,000 €
سودمندی
2.3%
درآمد مطلق
31,343 €
منظقه
364 متر مربع
سال ساخت
1974
17,500,000 €
سودمندی
2.8%
درآمد مطلق
495,487 €
منظقه
2,578 متر مربع
سال ساخت
1907
13,000,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
893 متر مربع
سال ساخت
2018
4,681,000 €
سودمندی
2.2%
درآمد مطلق
104,091 €
منظقه
1,214 متر مربع
سال ساخت
1974
525,000 €
سودمندی
2.2%
درآمد مطلق
11,356 €
منظقه
132 متر مربع
سال ساخت
1974
5,200,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
258,718 €
منظقه
2,337 متر مربع
سال ساخت
1995
533,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
24,000 €
منظقه
196 متر مربع
سال ساخت
1911
13,250,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
950,000 €
منظقه
13,500 متر مربع
سال ساخت
1970
5,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
250,000 €
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
1900
2,995,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
119,800 €
منظقه
560 متر مربع
سال ساخت
1900
496,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
108 متر مربع
سال ساخت
1890
1,500,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
75,000 €
منظقه
178 متر مربع
سال ساخت
1886
8,000,000 €
سودمندی
2.6%
درآمد مطلق
204,000 €
منظقه
1,651 متر مربع
سال ساخت
1905
6,450,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
451,500 €
منظقه
1,394 متر مربع
سال ساخت
2010
100-76 در 2558 مورد, صفحه 4 در 103
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از