• more ...
 • نیویورک, ایالات متحده آمریکا
همه موارد
325k – 50M
Price
 • 325k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 325k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 325k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 325k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در نیویورک

169 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$6,108,000
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
$300,448
منظقه
2,530 متر مربع
سال ساخت
2008
$3,580,000
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
$210,270
منظقه
386 متر مربع
سال ساخت
2005
$11,000,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$592,618
منظقه
2,781 متر مربع
سال ساخت
2008
$709,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$42,245
منظقه
195 متر مربع
سال ساخت
1995
$764,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$45,494
منظقه
160 متر مربع
سال ساخت
1991
$4,000,000
سودمندی
5.62%
درآمد مطلق
$208,822
منظقه
234 متر مربع
سال ساخت
1970
$3,451,000
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
$214,800
منظقه
4,115 متر مربع
سال ساخت
1996
$4,648,000
سودمندی
5.25%
درآمد مطلق
$226,658
منظقه
323 متر مربع
سال ساخت
2014
$4,250,000
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
$248,729
منظقه
2,134 متر مربع
سال ساخت
2008
$4,769,000
سودمندی
5.85%
درآمد مطلق
منظقه
792 متر مربع
سال ساخت
1981
$12,500,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
$510,579
منظقه
4,818 متر مربع
سال ساخت
2010
$5,485,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$365,410
منظقه
2,993 متر مربع
سال ساخت
2002
$4,727,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
$242,425
منظقه
2,134 متر مربع
سال ساخت
2017
$1,575,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$96,871
منظقه
408 متر مربع
سال ساخت
1961
$5,079,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
$259,265
منظقه
2,270 متر مربع
سال ساخت
2015
$7,450,000
سودمندی
5.84%
درآمد مطلق
منظقه
1,542 متر مربع
سال ساخت
2009
$1,088,000
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
$69,244
منظقه
660 متر مربع
سال ساخت
1962
$3,315,000
سودمندی
5.25%
درآمد مطلق
$161,668
منظقه
85 متر مربع
سال ساخت
2000
$1,051,000
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
$66,075
منظقه
405 متر مربع
سال ساخت
1960
$16,790,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
$595,099
منظقه
2,137 متر مربع
سال ساخت
2018
$2,069,000
سودمندی
7.25%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1996
$4,650,000
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
$192,407
منظقه
204 متر مربع
سال ساخت
$5,500,000
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
$295,327
منظقه
848 متر مربع
سال ساخت
$8,750,000
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
$371,901
منظقه
802 متر مربع
سال ساخت
$6,150,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$287,449
منظقه
3,048 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 169 مورد, صفحه 1 در 7
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از