• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
300k – 40M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • مسکونی/ اجاره ای
 • املاک صنعتی
 • مغازه
 • دفتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • کلیه موارد موجود
 • مسکونی/ اجاره ای
 • آپارتمان ها
 • Student apartments
 • Student accommodation (building)
 • خانه های سالمندان
 • چند گروه واحد مسکونی
 • اتاقهای هتلی
 • املاک صنعتی
 • انبارها
 • کارگاههای تولیدی
 • پارکینگ ها
 • پمپ های بنزین
 • مغازه
 • محل کسب
 • سوپرمارکت
 • مراکز تجاری
 • رستوران ها
 • دفتر
 • ساختمان های دفاتر تجاری
 • دفاتر
 • پروژه های سرمایه گذاری
 • هتل ها
 • تاکستان
 • زمین سرمایه گذاری
 • محبوبترین
درآمد
جستجو

تاکستان فروشی در دنیا

30 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
11,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,020 متر مربع
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,800 متر مربع
سال ساخت
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
250 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
560,000 €
منظقه
4,700 متر مربع
سال ساخت
14,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
17,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,000 متر مربع
سال ساخت
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
19,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,300 متر مربع
سال ساخت
7,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,800 متر مربع
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
900 متر مربع
سال ساخت
22,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
7,520 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
955 متر مربع
سال ساخت
5,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
670 متر مربع
سال ساخت
7,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,600 متر مربع
سال ساخت
3,950,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
250 متر مربع
سال ساخت
40,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,500 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
175,000 €
منظقه
1,000 متر مربع
سال ساخت
16,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
18,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
18,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
6,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
800 متر مربع
سال ساخت
3,922,000 $
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
20,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
12,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
24,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
3,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از