• more ...
 • بایرن, آلمان
همه موارد
173k – 65M
Price
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در بایرن

91 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,850,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
2,050,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
سال ساخت
2019
4,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
160,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
927,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
28,000 €
منظقه
86 متر مربع
سال ساخت
2022
1,536,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
48,000 €
منظقه
147 متر مربع
سال ساخت
2022
1,227,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
38,000 €
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
2022
4,500,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
141,000 €
منظقه
سال ساخت
484,000 €
سودمندی
3.15%
درآمد مطلق
15,258 €
منظقه
46 متر مربع
سال ساخت
2022
1,416,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
43,000 €
منظقه
132 متر مربع
سال ساخت
2022
5,800,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
366,000 €
منظقه
سال ساخت
2015
1,430,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
44,342 €
منظقه
134 متر مربع
سال ساخت
2022
9,165,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
470,000 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
2019
11,800,000 €
سودمندی
5.8%
درآمد مطلق
686,440 €
منظقه
8,530 متر مربع
سال ساخت
1986
6,100,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
269,326 €
منظقه
923 متر مربع
سال ساخت
1986
2,600,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
147,000 €
منظقه
330 متر مربع
سال ساخت
2017
5,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,557 متر مربع
سال ساخت
1970
2,500,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
185,758 €
منظقه
1,921 متر مربع
سال ساخت
2001
11,356,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
منظقه
1,717 متر مربع
سال ساخت
2018
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
995,000 €
سودمندی
3.05%
درآمد مطلق
30,395 €
منظقه
90 متر مربع
سال ساخت
2022
2,950,000 €
سودمندی
4.2%
درآمد مطلق
125,000 €
منظقه
سال ساخت
2006
2,300,000 €
2,585,000 €
سودمندی
3.7%
درآمد مطلق
84,500 €
منظقه
سال ساخت
2011
14,500,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
691,976 €
منظقه
5,177 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 91 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از