• more ...
 • بایرن, آلمان
همه موارد
173k – 65M
Price
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
 • 173k
 • 1M
 • 2M
 • 3.5M
 • 6M
 • 12M
 • 35M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در بایرن

102 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
4,850,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
987,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
69,000 €
منظقه
سال ساخت
2003
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
2,050,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
سال ساخت
2019
4,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
160,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
1,167,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
51,500 €
منظقه
1,250 متر مربع
سال ساخت
2000
927,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
28,000 €
منظقه
86 متر مربع
سال ساخت
2022
1,227,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
38,000 €
منظقه
114 متر مربع
سال ساخت
2022
1,536,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
48,000 €
منظقه
147 متر مربع
سال ساخت
2022
2,260,000 €
سودمندی
6.8%
درآمد مطلق
153,787 €
منظقه
1,700 متر مربع
سال ساخت
2002
1,094,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
72,814 €
منظقه
1,150 متر مربع
سال ساخت
2004
4,500,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
141,000 €
منظقه
سال ساخت
484,000 €
سودمندی
3.15%
درآمد مطلق
15,258 €
منظقه
46 متر مربع
سال ساخت
2022
1,316,000 €
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
78,556 €
منظقه
1,350 متر مربع
سال ساخت
1,469,000 €
سودمندی
9.3%
درآمد مطلق
136,900 €
منظقه
1,350 متر مربع
سال ساخت
686,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
49,200 €
منظقه
880 متر مربع
سال ساخت
1,416,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
43,000 €
منظقه
132 متر مربع
سال ساخت
2022
5,800,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
366,000 €
منظقه
سال ساخت
2015
5,000,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
1,557 متر مربع
سال ساخت
1970
21,800,000 €
سودمندی
4.1%
درآمد مطلق
900,000 €
منظقه
2,800 متر مربع
سال ساخت
1973
9,165,000 €
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
470,000 €
منظقه
2,400 متر مربع
سال ساخت
2019
11,356,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
منظقه
1,717 متر مربع
سال ساخت
2018
1,430,000 €
سودمندی
3.1%
درآمد مطلق
44,342 €
منظقه
134 متر مربع
سال ساخت
2022
2,500,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
185,758 €
منظقه
1,921 متر مربع
سال ساخت
2001
25-1 در 102 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از