همه موارد
500k – 90M
Price
 • 500k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 500k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 500k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 500k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در بوداپست

39 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,600,000 €
سودمندی
6.9%
درآمد مطلق
110,000 €
منظقه
418 متر مربع
سال ساخت
2004
1,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
827 متر مربع
سال ساخت
1908
1,878,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
882 متر مربع
سال ساخت
2,500,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
150,000 €
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
1,588,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
712,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,700,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
120,000 €
منظقه
سال ساخت
890,000 €
980,000 €
سودمندی
7.8%
درآمد مطلق
69,864 €
منظقه
سال ساخت
49,500,000 €
55,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,000 متر مربع
سال ساخت
8,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,027 متر مربع
سال ساخت
2010
33,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
6,790 متر مربع
سال ساخت
3,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
375 متر مربع
سال ساخت
676,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
341 متر مربع
سال ساخت
2001
601,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
216 متر مربع
سال ساخت
1930
1,829,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
592 متر مربع
سال ساخت
1930
500,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
1950
820,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
262 متر مربع
سال ساخت
1930
1,136,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
415 متر مربع
سال ساخت
1999
737,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
175 متر مربع
سال ساخت
1950
7,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,150 متر مربع
سال ساخت
5,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,360 متر مربع
سال ساخت
14,000,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
15,000 متر مربع
سال ساخت
2,300,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
648 متر مربع
سال ساخت
855,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
412 متر مربع
سال ساخت
4,200,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,800 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 39 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از