• more ...
 • انگلستان, بریتانیا
همه موارد
267k – 90M
Price
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در انگلستان

102 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
£18,000,000
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
£1,195,945
منظقه
8,292 متر مربع
سال ساخت
£11,500,000
سودمندی
7.8%
درآمد مطلق
£902,756
منظقه
75,623 متر مربع
سال ساخت
£24,500,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
£940,026
منظقه
548 متر مربع
سال ساخت
2017
£4,250,000
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
£215,181
منظقه
782 متر مربع
سال ساخت
2014
£1,090,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
£54,567
منظقه
40 متر مربع
سال ساخت
1900
£3,425,000
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
£235,753
منظقه
2,526 متر مربع
سال ساخت
1980
£2,214,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
£165,062
منظقه
1,074 متر مربع
سال ساخت
2016
£1,028,000
سودمندی
6.5%
درآمد مطلق
£66,763
منظقه
205 متر مربع
سال ساخت
2018
£1,900,000
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
£106,108
منظقه
370 متر مربع
سال ساخت
2005
£4,750,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
£288,390
منظقه
1,705 متر مربع
سال ساخت
1980
£7,355,000
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
£372,706
منظقه
1,944 متر مربع
سال ساخت
2018
£1,200,000
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
£67,698
منظقه
403 متر مربع
سال ساخت
2012
Price on request
سودمندی
8.5%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2019
£24,400,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
£1,422,381
منظقه
10,822 متر مربع
سال ساخت
£27,640,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
£1,244,085
منظقه
1,988 متر مربع
سال ساخت
£7,380,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
£315,098
منظقه
1,284 متر مربع
سال ساخت
£1,700,000
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
£80,663
منظقه
168 متر مربع
سال ساخت
£6,000,000
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
£223,220
منظقه
222 متر مربع
سال ساخت
£2,950,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
£131,109
منظقه
455 متر مربع
سال ساخت
£2,016,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
£149,906
منظقه
2,874 متر مربع
سال ساخت
£1,932,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
£78,971
منظقه
282 متر مربع
سال ساخت
£1,700,000
سودمندی
5.1%
درآمد مطلق
£86,426
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
£6,300,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
£254,812
منظقه
365 متر مربع
سال ساخت
Price on request
سودمندی
درآمد مطلق
£1,340,761
منظقه
4,031 متر مربع
سال ساخت
2006
£1,681,000
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
£98,352
منظقه
191 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 102 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2% شروع درصد رهن از